Molitva Gospi za životnog suputnika

Nebeska Majko, obraćam se tebi i sv. Josipu, da svojim zagovorom potakneš Božju povidnost da nađem i prhvatim svoju životnu suputnicu/ka.

Neka me Duh Sveti obdari mudrošću da mogu razaznati Božiju volju. Izmoli mi milost ljubavi da budem spreman/na na žrtvu zajedničkog života te da u radosti, sreći i u svim tegobama zahvaljujem tebi i trajno slavim Boga: Oca i Sina i Duha Svetoga. Hvala ti,Nebeska Majko! AMEN...ZDRAVO MARIJO..

Označeno u