Molitve Anđela mira u Fatimi

Godine 1916., u vrijeme progona Crkve u Portugalu, troje se djece: Luciji, Francescu i Jacinti, ukazao Anđeo mira, Anđeo Čuvar Portugala.

Ukazao im se u ukupno tri navrata. U proljeće 1916., Anđeo je mira od djece zatražio da mole s njim. Kleknuo je i poklonio se, te je tri puta ponovio sljedeću molitvu:

"Bože moj, ja vjerujem u Te, ja Ti se klanjam, ja se ufam u Te i ja Te ljubim. Molim Te oproštenje za sve koji ne vjeruju u Te, koji Ti se ne klanjaju, koji se ne ufaju u Te i koji Te ne ljube."

Poučio ih je neka tako mole.

Sredinom ljeta 1916., ukazao se Anđeo troje djece i kazao: "Što činite? Molite! Puno molite! Srce Isusovo i Marijino imaju za vas planove milosrđa! Neprestano Svevišnjemu prinosite molitve i žrtve! Prikažite sve što je u vašoj moći kao žrtvu Gospodinu u naknadu za grijehe kojima je On uvrijeđen, te kao usrdnu molitvu za obraćenje grešnikâ. Tako ćete nad svoju zemlju zazvati mir. Ja sam njezin Anđeo čuvar, Anđeo Portugala. Iznad svega, prihvatite i poslušno nosite trpljenjâ što bi vam ih Gospodin mogao poslati."5

Ujesen 1916., Anđeo se još jednom ukazao djeci, držeći u jednoj ruci zlatni kalež, a iznad njega, u drugoj ruci, Hostiju, iz koje je u kalež kapala krv. Anđeo je kalež i Hostiju ostavio u zraku, te se prostro na tlo i tri puta ponovio sljedeću molitvu:

"Presveto Trojstvo: Oče, Sine i Duše Sveti, duboko Ti se klanjam i prikazujem Ti predragocjeno Tijelo i Krv, Dušu i Božanstvo Tvojega Sina Isusa Krista, koji je prisutan u svim Svetohraništima zemlje, u naknadu za uvrede, svetogrđa i ravnodušnosti kojima je On uvrijeđen. Po neizmjernim zaslugama Presvetog Srca Isusova i po zagovoru Bezgrešnog Srca Marijina, molim Te za obraćenje grešnikâ."

Anđeo je potom Svetu Pričest dao Luciji a drugo dvoje djece dao je piti iz kaleža, rekavši: "Uzmite i jedite Tijelo i Krv Isusa Krista, strašno vrijeđeno od strane nezahvalnih ljudi. Dajući naknade za njihove zločine, utješite svojega Boga."

Označeno u