Prekrasne Litanije Sv. Hostiji Sv. Faustine Kowalske

Zaboravljena molitva sv. Faustine: Litanije maloj svetoj hostiji!

Pokaži Isusu svoju ljubav, ovom molitvom.

Sveta Faustina Kowalska jedna od najvećih mističarki crkve 20. stoljeća moleći pred Presvetim u svom dnevniku, u zapisu br. 352. zapisala je ovu prelijepu ali manje poznatu molitvu Milosrdnom Isusu prisutnim u maloj bijeloj hostiji. Izmoli danas ovu molitvu iskazujući ljubav Isusu prisutnom kako u hostijisa željom da se On nastani u svakom čovjeku….

Litanije sv. Hostiji

Sveta Hostijo, koja sadržiš zavjet Božjeg milosrđa za nas i posebno za jadne grešnike,…..Uzdam se u Tebe!

Sveta Hostijo, u kojoj se nalazi Tijelo i Krv Isusova kao dokaz beskrajnog milosrđa prema nama, a posebno prema jadnim grešnicima,….

Sveta Hostijo, Ti sakrivaš u sebi vječan život i beskrajno milosrđe, koje nam se bogato dariva, a posebno jadnim grešnicima,…..

Sveta Hostijo, u kojoj se nalazi milosrđe Oca, Sina i Duha Svetoga, a posebno prema jadnim grešnicima,….

Sveta Hostijo, u kojoj se nalazi beskrajna cijena milosrđa i koja plaćaš sve naše krivice, posebno jadnih grešnika,….

Sveta Hostijo, u kojoj se nalazi izvor žive vode, koja je izvirala iz beskrajnog milosrđa za nas, a posebno za jadne grješnike,….

Sveta Hostijo, koja u sebi skriva vatru najčišće ljubavi, koja izgara u krilu Vječnog Oca kao u beskrajnom ponoru milosrđa za nas, a posebno za jadne grešnike,….

Sveta Hostijo, koja skriva lijek protiv svih naših nemoći; teče iz beskrajnog milosrđa kao iz nekog izvora za nas i za jadne grešnike,…..

Sveta Hostijo, u kojoj se nalazi sjedinjenje između Boga i nas po beskrajnom milosrđu za nas, a posebno jadnim grešnicima,….

Sveta Hostijo, u kojoj se nalaze svi osjećaji preslatkog Srca Isusova za nas, a posebno za jadne grešnike,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u patnjama i protivštinama života,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u tami i unutarnjim i vanjskim olujama,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u životu i u času smrti,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u neuspjesima i u poplavi očaja,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u prijevari i izdaji,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u tami i bezbožnosti koja preplavljuje svijet,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u čežnji i boli, u kojoj nas nitko ne može razumjeti,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u patnji i sivilu svakodnevice,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado u slomu naših očekivanja i nastojanja,….

Sveta Hostijo, naša jedina nado usred neprijateljskih strijela i nastojanja pakla,…

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad patnje nadilaze moje snage i kad vidim da su bezuspješna moja nastojanja,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad oluje razdiru moje srce i kad moj zaplašeni duh upada u očaj,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad mi se srce trese i smrtni znoj moj pokriva čelo,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad se sve uroti protiv mene i neutemeljeni očaj prodire u moju dušu,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad se moje oči ugase za sve zemaljsko i moj duh ugleda po prvi put nepoznate svjetove,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad moje dužnosti nadilaze moje snage, a neuspjeh je moj stalni pratilac,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe, kad mi se čini teškim vršenje kreposti i kad se priroda buni protiv toga,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad su mi upućeni neprijateljski udarci,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad su muka i napor osuđeni od ljudi,….

Sveta Hostijo, uzdam se u Tebe kad se oglasi Tvoj sud nada mnom,….tad se pouzdajem u more Tvog milosrđa.

Klanjam Ti se, Stvoritelju i Gospodine, skriveni u Presvetom sakramentu. Slavim Te za sva djela Tvojih ruku, u kojima postaje vidljivim tako puno mudrosti, dobrote i milosrđa.