Sedmerostruka molitva za duše u Čistilištu

"Što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učinište!"

“Koliko uspiješ izbaviti zatočenih duša, toliko ćeš zadobiti prijatelja u Nebu”

Blažena Marija Eugenija de Smet, još kao dijete pomagala je dušama u Čistilištu, a jednom prigodom izjavila je svojim prijateljima: “Ako bi netko od naše mlade male braće i sestara bio zatvoren u zatvor u kojem je vatra, a mi bi trebali reći samo jednu riječ da ih iz tog mjesta muka oslobodimo, zar ne bi trebalo reći tu riječ? To je slučaj sa siromašnim dušama u Čistilištu. One se nalaze u plamenom zatvoru, mi ih možemo iz toga osloboditi, ali smo mi nemarni da to učinimo.Nemojmo više biti nemarni! Božja ljubav i milosrđe je ogromno, On se raduje kad se molimo za pokojne duše jer tada pokazujemo svoju nesebičnost, suosjećajnost i milost prema svojim bližnjima te time i ljubav prema Njemu samom. Isus je rekao: “Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!”

Sv. Margareta Alacoqe je gorljivo pomagala dušama u čistilištu. Jedanput je vidjela jednu dušu kako uzlazi u Nebo u svom sjaju. Molila je tu dušu da se moli za nas koji smo na zemlji. Duša joj je rekla da nezahvalnost još nikada nije unišla u nebo!

Sedmerostruka molitva za duše u Čistilištu

1. Gospodine, svemogući Bože, molim Te, po dragocjenoj krvi koju je Tvoj božanski Sin Isus Krist prolio u Getsemanskom vrtu, oslobodi duše iz čistilišta, osobito one koje su najnapuštenije! Uvedi ih u svoju slavu da Te tamo slave i hvale uvijeke. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Pokoj vječni daruj im Gospodine

2. Gospodine, svemogući Bože, molim Te, po dragocjenoj krvi koju je Tvoj božanski Sin Isus Krist prolio kod okrutnog bičevanja, oslobodi duše iz čistilišta, osobito one kojima je ulazak u Tvoju slavu najbliži. Dopusti im da Te doskora počnu slaviti i hvaliti uvijeke. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Pokoj vječni daruj im Gospodine

3. Gospodine, svemogući Bože, molim Te, po dragocjenoj krvi koju je Tvoj božanski Sin Isus Krist prolio kod bolnog krunjenja trnovom krunom, oslobodi duše iz čistilišta, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Ne dopusti im duže čekati kako bi Te slavili i hvalili u Tvome veličanstvu kroz svu vječnost. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Pokoj vječni daruj im Gospodine

4. Gospodine, svemogući Bože, molim Te, po dragocjenoj krvi koju je Tvoj božanski Sin Isus Krist prolio na putu prema Jeruzalemu, kad je na svojim leđima nosio križ, oslobodi duše iz čistilišta, osobito one koje su u Tvojim očima najbogatije zaslugama, kako bi Te na uzvišenom, veličanstvenom prijestolju koje ih očekuje, slavile i hvalile kroz svu vječnost. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Pokoj vječni daruj im Gospodine

5. Gospodine, svemogući Bože, molim Te, po dragocjenom tijelu i krvi Tvoga božanskog Sina Isusa Krista koje je On sam, uoči svoje patnje, pružio svojim ljubljenim učenicima kao hranu i piće, koje je ostavio kao neprestanu žrtvu i životvornu hranu za vjernike cijele Crkve, oslobodi duše iz Čistilišta, osobito one koje su ovu tajnu njegove neizmjerne ljubavi najviše štovale, kako bi Te s Tvojim božanskim Sinom i Duhom Svetim, po ovom sakramentu, slavile i hvalile u Tvome veličanstvu, kroz sve vjekove. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Pokoj vječni daruj im Gospodine

6. Gospodine, svemogući Bože, molim Te, po dragocjenoj krvi koju je Tvoj božanski Sin Isus Krist na drvu križa prolio iz svojih svetih ruku i nogu, oslobodi duše iz čistilišta, osobito one za koje ja najviše moram moliti. Ne zadržavaj ih više zbog moje krivnje nego daj da Te doskora hvale i slave u Tvome veličanstvu, kroz sve vjekove. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Pokoj vječni daruj im Gospodine

7. Gospodine, svemogući Bože, molim Te, po predragocjenoj krvi koja je potekla iz boka Tvoga božanskog Sina Isusa Krista pred očima njegove svete majke i na njezinu najveću bol, oslobodi duše iz čistilišta, osobito one koje su najviše štovale uzvišenu nebesku kraljicu. Dopusti im da uskoro uđu u Tvoju slavu da Te slave i hvale s Marijom u vječnosti. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Pokoj vječni daruj im Gospodine

Označeno u