Tiha noć se spušta

Tiha noć se evo spušta
Sad ću na počinak poć.
Moja zadnja riječ nek bude
Isuse moj laku noć.

Pred svetištem na oltaru

Bdije vječnog svjetla moć.
S anđelima šapćem tiho
Isuse moja laku noć.

Dulje ne smjem više bdjeti
Na počinak moram poć.
Moja zadnja riječ nek bude
Isuse moja laku noć.

Moj Isuse daj me čekaj
Sutra ću ti opet doć.
Podaj svojim blagoslovom mojoj duši laku noć.