Zahvala Gospi za primljenu milost

Hvala ti, milosrdna Gospo, što si rado uslišala moju molitvu. Dobra moja nebeska Majko, vjerovao/la sam da me nećeš odbiti.

Vjerovao/la sam da će po tvome majčinskom zagovoru tvoj Sin Isus učiniti što je najbolje za mene. Riječima ne mogu izraziti svoju zahvalnost tebi, svojoj milosrdnoj Zagovornici i Zštitnici, ali ti znaš da sam ti svim srcem i svom dušom zahvalan/na.

Preporučujem se tvome majčinskom zagovoru, milosrdna Gospo, s tobom i po tebi neprestano ću zahvaljivati i slaviti Boga sve do časa svoje smrti! Amen.

Označeno u