Duhovna obnova za članove Marijanskog zavjeta i ostale u Međugorju – 2.- 5. travnja 2020.

Nacrt duhovne obnove za branitelje u Međugorju, prema metodi Sv. Ignacija

OPIS PROJEKTA

Bratovština Marijanski Zavjet za Domovinu, u skladu s misijom i vizijom te ciljevima osnivanja, u svojoj dugoročnoj strategiji planirala je organizaciju i provedbu viševrsnih duhovnih programa i kroz model duhovnih obnova na način da ih provodi integralno za branitelje i mlade, s ciljem cjelovite reintegracije braniteljske populacije u realan svijet u kojem dublje mogu ostvariti potreba pa i nužan međugeneracijski dijalog.

Duhovne obnove i drugi raznovrsni duhovni programi, odnosno impuls duhovnosti, u enormnom broju slučajeva su i kod najugroženijih slučajeva polučili za znanost nepojmljiv učinak, često i ondje gdje je stručna medicina bila nemoćna.

Duhovna obnova svoje opravdanje temelji u činjenici da je čovjek duhovno biće. Strahovi, osjećaj krivice, povrijeđenost, manjak osjećaja dostojanstva, osjećaj besmisla, manjak povjerenja, nutarnje ispunjenosti i radosti; ljudska dobrohotnost, susretljivost prema drugima, poštovanje, uvažavanje, motiviranost za djelovanje, sve to svoje uporište ima u duhovnoj cjelovitosti i izraz je duhovne snage.

Duhovno osnažen i cjelovit čovjek svoju duhovnu snagu očituje ponajprije tako što prepoznaje vlastito dostojanstvo koje je, svim nedaćama i životnim dramama unatoč, uvijek netaknuto. Na tom temelju postaje kadar povjerovati u to da je ljubljeno biće, kroz što i sam pronalazi snagu za ljubav prema drugima. Prepozna li vlastito dostojanstvo, u njemu se budi samopoštovanje, koje ga snažno motivira da odbaci sve neurednosti kao ono što ga nije dostojno.

Duhovno osnažen i cjelovit čovjek, pronalazi u sebi snago za drugačiji, cjelovitiji i primjereniji odnos prema vlastitoj socijalnoj sredini. Svjestan vlastite vrijednosti kadar se je i prema drugima odnositi s poštovanjem, kao prema osobama čijeg dostojanstva je svjestan kao i vlastitog te je, na temelju iskustva promjene odnosa prema samome sebi, kadar steći povjerenje i u druge. To se onda očituje ponajprije u obiteljskoj zajednici i kroz osjećaj zahvalnosti, njegov odnos prema vlastitoj sredini očituje se kroz pojačan osjećaj odgovornosti i angažmana u zajedničkom životu.

Ovo zadovoljstvo i pozitivno iskustvo afirmacije u vlastitoj sredini prelijeva se na odnos prema društvu u cjelini: povjerenje u društvo, opraštanje, razumijevanje poteškoća, sućut za potrebite motivira ga na prelazak iz pasivnoga u aktivan odnos, u stalnom traganju za tim što on može učiniti za društvo.

Očekivana promjena kod branitelja u susretu s mladima pokreće skrivenu snagu i potencijale dobrote, koji su, radi duhovne necjelovitosti, sputani i neafirmirani, više teret nego pokretač, umjesto da budu dragocjena snaga njih kao moralnih vertikala moderne Hrvatske.

Bratovština Marijanskog Zavjeta za Domovinu stoga je u svoje ciljeve uvrstila upravo osnaživanje branitelja na duhovnoj razini, tražeći načine da ih stavi u aktivan odnos prema sebi samima, prema vlastitim životnim sredinama kao i prema društvu u cjelini, što je moguće jedino na način da se zahvati ne samo na tjelesnom i psihološkom području, nego i na onom duhovnom, na razini savjesti, dostojanstva i moralnosti, na kojoj se na koncu i događaju sreća i radost – jedini kriterij kvalitete života.

CILJEVI I OČEKIVANI UČINCI:

- Probuditi ljudsko i braniteljsko dostojanstvo temeljeno na dostojanstvu djece Božje,
- Kroz doživljavanje Boga milosrdnim Ocem osloboditi ih osjećaja krivice,
- Kroz otkrivanje dragocjenosti i smisla Križa olakšati nošenje ratnih i poratnih trauma,
- Poučiti ih poboljšanju komuniciranja vlastitih osjećaja i razumijevanju osjećaja drugoga,
- Kroz poboljšanu komunikaciju i razumijevanje drugoga ozdraviti obiteljske odnose,
- Kroz razumijevanje vlastitih slabosti i iskustvo Božjega milosrđa olakšati praštanje drugima,
- Kroz otkrivanje vlastitoga dostojanstva iznaći snage za uzoran građanski život,
- Kroz otkrivanje perspektiva duhovnog života vratiti povjerenje u društvo i pojedinca,
- Stvoriti preduvjete za ukorjenjenje i umreženost u trajnim i vođenim zajednicama,
- Potaknuti nove impulse za širi građanski aktivizam,
- Razabrati potrebe i talente za društveni angažman u lokalnoj zajednici,
- Osnažiti branitelje smislom i motivacijom za radostan život.

U ovoj duhovnoj obnovi sudjelovat će, kako očekujemo, deseci svećenika koji su već pokazali senzibilitet za braniteljsku populaciju, a koji će braniteljima biti na raspolaganju za osobne razgovore. Time ovaj program poprima karakter i osobnog pristupa. Sudjelovat će i stotine volontera koji s braniteljima izvrsno surađuju te brojni mladi koji su hodočastili Marijanskim zavjetom i koji su spremni rado prihvatiti svakog novog branitelja koji će sudjelovati na duhovnoj obnovi. To je dragocjen kontekst koji će polučiti osjećaj prihvaćenosti i u kojemu će se lako ostvarivati nova prijateljstva.

Tijekom duhovne obnove bit će organizirane brojne tematske radionice, a cijeli program je usmjeren na pokretanje stalnih zajednica koje će u sredinama gdje branitelji žive postati nova socijalna sredina sa stalnim duhovnim programom i ostalim aktivnostima, a koje će biti otvorene za sve njihove potencijale i osobne potrebe za širom socijalnom višegeneracijskom sredinom.

Duhovnu obnovu će voditi najutjecajniji prezbiteri Katoličke Crkve. Zbog svih navedenih činjenica smatramo važnim spomenuti i to da je vodstvo Međugorskog svetišta ovaj program prepoznalo kao izrazito strateški važan te ga je zbog njegovog karaktera i sadržaja odlučilo poduprijeti, dodjeljujući besplatno korištenje prostorija Pastoralnog centra, te medijski temeljito popratiti, a što očekujemo i od ostalih medija.

Također napominjemo kako bratovština Marijanskog zavjeta za Domovinu, tijekom vremena najave ove duhovne obnove, ali i nakon njegove provedbe, kani osobito temeljito obrađivati fenomen i važnost duhovne obnove kao neizostavnog dijela u cjelovitom pristupu skrbi o braniteljima, te i braniteljsku populaciju i državne institucije i javnost osvješćivati o njenoj važnosti, kako bi se u što većoj mjeri, temeljem tih uvida i saznanja, inicirali novi slični programi i tako nadomjestio izraziti izostanak duhovnih programa, ne bi li se polučio željeni učinak u svim njegovim kapacitetima.