Program devetnice Sv. Anti na Humcu

Franjevački samostan sv. Ante na Humcu kao i svake godine organizira molitvenu devetnicu kao pripravu za proslavu svetkovine njihovog patrona sv. Ante.

Devetnica na čast Svetog Ante

U sklopu devetnice biti će svaki dan SVETA ISPOVIJED od 18,00 sati.

MOLITVA KRUNICE je od 18.30 sati.

POBOŽNOST Sv. ANTUNU i VEČERNJA SVETA MISA je u 19,00 sati, a nakon svete mise je blagoslov nabožnih predmeta.

Za vrijeme svetih misa pripremljeni su raznoliki nagovori koji idu ovim redom:

Devetnice počinju u nedjelju, 4. lipnja kada će sv. misu predvoditi don Ivan Bodrožić iz Splita, a tema će biti Neodlučna svjetovati.

U ponedjeljak, 5. Lipnja sv. misu će predvoditi župnik u Šibeniku fra Ante Bešlić na temu Neuka podučiti.

Don Kruno Boras, župnik s Raba predvoditelj je sv. mise u utorak, 6. lipnja, a tema je Nevoljna i žalosna utješiti.

Griješna opomenuti bit će tema u srijedu, 7. lipnja kada će sv. misu predvoditi fra Velimir Bahagavac, župnik na Čerinu.

Četvrtak, 8. lipnja sv. misu predvodi fra Dario Dodig, gvardijan i župnik na Humcu na temu Tijelovo – Presveto tijelo i krv Kristova.

Don Stipe Ljubas, župnik u Trilju predvodi sv. misu u petak, 9. lipnja na temu Uvredu oprostiti.

Na temu Nepravdu strpljivo podnositi u subotu, 10. lipnja sv. misu predvodi vlč. Mladen Mikulić.

Sv. misu u nedjelju, 11. lipnja predvodit će fra Valentin Vukoja iz Širokog Brijega na temu Za žive i mrtve Boga moliti.

MISA UOČNICA:

Misu uočnicu u ponedjeljak, 12. lipnja predvodit će mostarski biskup Petar Palić.

SVETKOVINA sv. ANTE

Na svetkovinu sv. Ante u utorak, 13. lipnja sv. misu će predvoditi provincijal fra Jozo Grbeš.

Sveta ispovijed će biti od 18 sati, sveta krunica počinje od 18:30, a pobožnost i sveta misa na kraju koje će biti blagoslov nabožnih stvari počinje u 19:00 sati.

Sveti Ante zaštitnik je djece i mladih, a njih na poseban način želimo prikazati na oltar da bi u ovom nemirnom svijetu mogli osjetiti Božju prisutnost i blagoslov.

Molit ćemo za naše mlade obitelji, da se ne boje života te da nas ne obuzme osjećaj razočaranja, ravnodušnosti, osuđivanja, već da sve spremno pobjeđujemo s pomoći Božjom.

Pred nama su dani u kojima će ogroman broj ljudi dolaziti na Humac. Budimo pažljivi i obazrivi jedni prema drugima, poručuju humački fratri.

Devetnica na čast Svetog Ante