Sadržaj s oznakom: Gospa Žalosna

Sveti Otac je u kratkoj propovijedi, u Domu Svete Marte, pozvao nazočne vjernike na motrenje Djevice Marije kao Gospe Žalosne pod križem, na dan kada je se Crkva kao takve sjeća: