PAPA: Marija je sav život živjela – probodene duše

Sveti Otac je u kratkoj propovijedi, u Domu Svete Marte, pozvao nazočne vjernike na motrenje Djevice Marije kao Gospe Žalosne pod križem, na dan kada je se Crkva kao takve sjeća:

„…Kontemplirati Isusovu Majku; kontemplirati taj znak protivljenja, jer Isus je pobjednik, ali na križu.., na križu… To je kontradikcija koja nije samorazumljiva... Potrebna je vjera da bi se to shvatilo ili barem da bismo se približili tom otajstvu" – kazao je Papa.

Marija je znala i „sav život je živjela – probodene duše”. Slijedila je Isusa i slušala komentare ljudi, ponekad 'za', a ponekad 'protiv', ali uvijek je stajala iza svoga Sina. Zbog toga za nju kažemo da je „prva učenica” – objasnio je papa Franjo. Maria je u sebi nosila nemir po kojemu je u njenu srcu nastao „znak protivljenja”.

Na kraju je bila tamo, u tišini, pod križem, zagledana u Sina. Možda je čula komentare poput: „Pogledajte, ono je majka jednog od trojice zločinaca”. Ipak, pred svojim Sinom je "pokazala „lijepo lice“" – rekao je Papa.

„Ovo što vam sada govorim male su riječi, koje će vam pomoći da otajstvo motrite u tišini. U tom nas je trenutku (pod Križem), sve rodila; rodila je Crkvu. 'Ženo' – kaza joj Sin – 'Evo tvoje djece'. Ne kaže "Majko" – kaže "Ženo". Žena jaka, hrabra – jer je stajala ondje kako bi rekla: „Ovo je moj Sin: Neću ga zanijekati”.

Odlomak današnjeg Evanđelja je, dakle, više za promatranje – motrenje, nego za razmatranje. „Neka Duh Sveti – svakom od nas kaže ono što nam je potrebno”– zaključio je na koncu kratke propovijedi, papa Franjo.