Sadržaj s oznakom: Jehovini svjedoci

Sve više susrećemo po prometnim ulicama naših gradova ljude koji u ruci drže časopis "Kula stražara" i nude nam ga na čitanje. Ako malo zastanemo, pogledamo ponuđeni tisak ili se s njima upustimo u razgovor, odmah ćemo zaključiti da se radi o stanovitoj sljedbi koja samu sebe naziva "Jehovini svjedoci". Stoga je potrebno katolicima kratko tumačenje o kakvoj se vjerskoj sljedbi radi i u koji bi rizik stavili svoju vjeru ako bi povlađivali biblijskom tumačenju "Jehovinih svjedoka".

Čitatelj Glasa Koncila poslao je upit o stajalište naše Crkve i vjere spram, popularno nazvano, Jehovinih svjedoka.

Riječ «sekta» možemo prevesti dvojako: «grupa ljudi koja se od nečega odvojila» ili «grupa ljudi koja nekoga ili nešto slijedi (sljedba)». Kako god bilo, radi se često o malobrojnim grupama kršćana ili nekršćana koje svojim javnim djelovanjem i propovijedanjem žele ostaviti dojam brojnosti.

Tomas pripovijeda kako su ga roditelji odgojili u vjeri Jehovinih svjedoka. „Krivu sam sliku dobio o Bogu.

Iako se nadamo da Zadar neće pogoditi ništa slično onome 11. rujna, cijenimo mudru izreku koja kaže: 'Pametan čovjek vidi zlo i skloni se' - stoji u dopisu

Ako ste u doticaju s Jehovinim svjedocima i/ili razmišljate da im se pridružite, upitno je koliko ste dovoljno dobro informirani.