Sadržaj s oznakom: Duh Sveti

Objavljeno u Meditacije | 18.5.2022.

Tko je Duh Sveti?

Izraz “Duh” prijevod je hebrejskog izraza Ruah koji, u prvotnom smislu znači dah, zrak, vjetar.

Gospa je više puta spominjala molitvu i devetnicu Duhu Svetomu (molitve tijekom devetnice nalaze se nakon Gospinih poruka):

Sv. Josip često prolazi ispod radara radi njegovog poprilično skrovitog života.

Na početku ovoga svjedočanstva moram reći da sam se ja sv. Josipa sjetila samo na Božić kada bi izvadila njegovu figuricu iz kutije i stavila je u jaslice ispod bora.

Plodovi Duha su savršenosti što ih Duh Sveti izvodi u nama kao prvine vječne slave.

O molitvi Obećanja Duha Svetoga - Ove će se litanije proširiti kao lavina. Tko ih bude širio imati će udjela u njegovim molitvama. Bilo bi poželjno reći Duhu Svetomu na koju nakanu molimo litanije, dali za druge ili za sebe.

Svi kršćani posjeduju Duha Svetoga, jer su kršteni. All Duh Sveti ne posjeduje kršćane...

Večernja molitva na Veliku srijedu

Objavljeno u Molitve | 14.3.2022.

Molitva za silu Duha Svetoga

O, Bože, stvorio si nas po dahu svoga Duha; otkupio si nas po dahu svoga Duha; posvećuješ nas u svojoj Crkvi po dahu svoga Duha!

Gospodine, Bože moj, ti svojim Duhom proničeš sve, pa i dubine moga srca.

Ako vaš neprijatelj gladuje, željet ćete ga nahraniti. Ako žeđa, željet ćete ga napojiti.

Šest grijeha protiv Duha svetoga jesu:

Objavljeno u Molitve | 26.1.2022.

Zaziv Duha Svetoga

O dođi, Stvorče, Duše Svet,
pohodi duše vjernika,
Poteci višnjom milosti
U grudi štono stvori ih.

 „...na nemoćnike će ruke polagati, i bit će im dobro” (Isus u: Mk 16,18) Isus ozdravlja i danas – kroz one koji vjeruju onome što je rekao!

Objavljeno u Molitve | 12.1.2022.

Dođi, Duše Sveti

Dođi, Duše Sveti

Gospine poruke u kojima spominje Duha Svetoga

Stranica 3 od 7