Zašto je Gospi tako važan naš odnos s Duhom Svetim?

U međugorskoj crkvi se svake večeri nakon krunice i Gospinih litanija, a prije svete mise moli zaziv Duhu Svetom. Znate onu molitvu: O dođi stvorče Duše svet… A kako je sve to počelo pročitajte ovdje…

Odnos Blažene Djevice Marije i Duha Svetoga obilježen je savezom. Marija je izabrana da bude prvonosilac toga saveza, odnosno novoga života u relaciji s Presvetim Trojstvom. Taj savez je učinjen s Njom u trenutku njenog stvaranja, a na poseban način u trenutku Utjelovljenja kada ga postaje svjesnija. „Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti”(Lk 1,35). Drugim riječima, Duh Sveti sići će u tebe, boravit će u tebi i prekrit će te svojom sjenom. Neprestano ćeš biti uronjena u Njegovu prisutnost.

Marija je ono mjesto rezervirano za samoga Boga, u njega ima pristup samo Duh Sveti. Ona je onaj „vrt zatvoren […] i zdenac zapečaćen” (Pj 4,12) u koji može ući samo Bog. Zbog toga stvorenjima nije dozvoljeno ući tamo bez velike povlastice (usp. Rasprava o pravoj pobožnosti, Montfort).

Da to ne bi ostalo tako Bog nam u svom velikom milosrđu daruje Mariju za Majku, tako da možemo boraviti u Njoj i dopustiti Bogu da nas posveti. Što više Duh Sveti nalazi Mariju u srcima vjernika, to On tamo više ulazi da bi boravio i izvodio čuda milosti. Kako je sretna duša koja je našla milost u Marije jer njena je glavna briga dovesti dušu do sjedinjenja s Mudrošću, Isusom Kristom (usp. Rasprava). Dakle, što nam je činiti? Dopustimo Mariji da uđe u naše srce, u našu kuću i povjerimo Njoj sve ono što posjedujemo ne pridržavajući nikakvoga prava da nešto ostane u našem vlasništvu. Jer gdje je Marija, tamo je i Duh Sveti!

Gospina podučavanja o Duhu Svetom U Međugorju

Ne čudi onda kako međugorska Gospa u svojim porukama često puta spominje Duha Svetoga, poziva nas da ga zazivamo, da mu se otvorimo.

U međugorskoj crkvi se svake večeri nakon krunice i Gospinih litanija, a prije svete mise moli zaziv Duhu Svetom. Znate onu molitvu: O dođi stvorče Duše svet… A kako je to počelo pripovijeda fra Slavko Barbarić u svojoj knjizi Molite zajedno radosna srca: „Godine 1983. pripremali smo se devetnicom za blagdan Gospina Bezgrješnog začeća tako što smo svake večeri molili prije svete Mise zaziv Duhu Svetom – to je naime zatražila Gospa od nas preko Jelene Vasilj. Tako smo činili kroz tu devetnicu, a onda prestali. Nakon nekog vremena, 2. siječnja 1984. Jelena je predala sljedeću poruku: „Zašto ste prestali moliti molitvu Duhu Svetomu. Ja sam tražila da vi to molite kroz čitavo vrijeme, da se Duh Božji izlije na sve vas. Zato obnovite molitvu i molite!“ I tako je zaziv Duhu Svetom ponovno uveden. Gospa, zaručnica Duha Svetoga, kao da nam je s ovim pozivom htjela reči isto ono što kaže naučiteljstvo Crkve, kako se Sveto Pismo i sveta Misa, budući da su nadahnuti od Duha Svetoga, mogu jedino i najbolje razumjeti ako je vjernik ispunjen tim istim Duhom!

U porukama u kojima spominje Duha Svetoga Gospa nas uči kako stvoriti pravi odnos prema Duhu Svetom, kako mu se moliti, govori o njegovoj ulozi u našem životu i o potrebi da nas on vodi putem istine.

Preko Duha Svetoga Bog nam daje darove koji su nam potrebni kako bi proslavljali Boga u našem ovozemnom životu. To kaže u poruci od 2. lipnja 1984. „Draga djeco! Večeras vam želim reći da u danima ove devetnice molite za izljev Duha Svetoga na svoje obitelji i na svoju župu. Molite, nećete se pokajati. Bog će vam dati darove kojima ćete ga slaviti do kraja svoga ovozemnog života.“

Također Gospa poziva vidioce i župljane da posebno mole za Duha Istine „…Posebno vi iz župe. Jer vama je potreban Duh istine da možete prenositi poruke onakve kakve jesu, ne dodajući im ni oduzimajući bilo što, onako kako sam ja kazala. (9. lipnja 1984.)

A zato što malo mole, kaže im: „Molite da vas Duh Sveti nadahne duhom molitve, da više molite.“ (9. lipnja 1984.)

Više puta Gospa poziva i da mole Duha Svetoga za rasvjetljenje kako bi shvatili poruke i milosti koje dobijaju. To kaže u poruci od 8. studenog 1984.: „Draga djeco! Niste svjesni poruka koje vam preko mene Bog šalje. Daje vam velike milosti, a vi ne shvaćate. Molite Duha Svetoga za rasvjetljenje. Da znate kolike vam milosti Bog daje, molili biste bez prestanka.“

U poruci od 25. svibnja 1993. Gospa kaže ovako: „Danas vas pozivam da se molitvom otvorite Bogu, kako bi Duh Sveti u vama i preko vas počeo činiti čudesa. Ja sam s vama i zagovaram pred Bogom svakoga od vas. Jer, draga djeco, svaki je od vas važan u mom planu spasenja. Molite i činite što vam Duh Sveti nadahne.“

Vrlo važna pouka je i ova: „Dječice, nemojte zaboraviti, ako ne molite niste mi blizu i niste blizu Duhu Svetome koji vas vodi putem svetosti.“ Molitva nas dakle približava Gospi i približava Duhu Svetom, i Duh je onda onaj koji nas vodi svetosti!

Gospa u porukama još govori o tome kako nam Duh Sveti pomaže moliti srcem, Duh Sveti nam pokazuje naše tame, odnosno mjesta na kojima se još trebamo obratiti, Duh Sveti preobražava naša srca od kamena u srca od mesa.

U poruci od 25. svibnja 2000. kaže: „Napose, dječice, molite za darove Duha Svetoga, da u duhu ljubavi budete svakim danom i u svakoj situaciji bliže bratu čovjeku i da u mudrosti i ljubavi nadvladate svaku poteškoću.“

Gospa Govori i o tome kako je Duh Sveti onaj koji oživljava Crkvu i zato „Blagoslivljajte i tražite mudrost Duha Svetoga da vas vodi u ovom vremenu kako biste shvatili i živjeli u milosti ovoga vremena.“ (25. svibanj 2001.)

Duh Sveti je onaj koji umnaža našu vjeru, ispunja nas milošću i snagom. Duh Sveti je posebno potreban u obiteljima: Ovako Gospa kaže: „I danas vas pozivam da obnovite molitvu u vašim obiteljima. Molitvom i čitanjem svetoga Pisma neka uđe u vaše obitelji Duh Sveti koji će vas obnoviti. Tako ćete vi postati vjeroučitelji u svojoj obitelji. Molitvom i vašom ljubavlju svijet će poći na bolji put, i ljubav će zavladati svijetom.“ (25. travanj 2005.)

Duh Sveti nas vodi u traženju Božje volje na putu naše svetosti, i ono najvažnije je biti otvoreni Njemu kako bi nas mogao mijenjati, ispunjati i pomoći nam biti svjedoci Božje ljubavi.

Slušajući Marijine poruke i slijedeći njezin primjer, potrebno je dakle neprestano zazivati svjetlo i snagu Duha Svetoga, a svaki vjernik bi trebao na Gospin savjet dopustiti Duhu Svetom da ga vodi putem istine kako Gospa kaže u poruci 25. svibnja 1998.:„Neka vaše srce bude spremno slušati i živjeti sve što Duh Sveti ima u svom planu za svakoga od vas. Dječice dopustite Duhu Svetom da vas vodi putem istine i spasenja prema životu vječnomu.“

Paula Tomić/medjugorje-info.com