Gospodine, ako si gore, objasni mi nešto: Ti si navodno sama Ljubav i Dobro! Zar ne vidiš današnji svijet?

Čovjek pita Gospodina:

Gospodine, ako si gore, objasni mi nešto:

Ti si navodno sama Ljubav i Dobro! Zar ne vidiš današnji svijet? Gdje su ljudi koji bi spriječili ratove, mirotvorci koji bi iskorijenili terorizam, liječnici koji bi pronašli lijekove za sidu, pošteni političari koji bi dali ljudima posla, svećenici koji bi propovijedali Tebe onakvog kakav uistinu jesi?

Gospodin odgovara:

Da! Ljubav sam, i sve sam ih već poslao k vama.

A čovjek odgovara:

Ta gdje su onda – ja ih ne vidim!

Gospodin:

Vi ste ih pobacili!

STOP POBAČAJU!