Koliko nas dijeli od smrti?

Mudrac se ukrcao na lađu da prijeđe na drugu stranu mora. Kad su bili nasred mora, nastade strašno nevrijeme.

Valovi bijahu tako visoki da su lađu bacali amo-tamo kao da je orahova ljuska. Putnici se jako uplašiše: jedni su molili, drugi su vikali, treći bacali u more sve što su imali. Jedino je mudrac spokojno sjedio. Kad je nevrijeme stalo i ljudi malo-pomalo došli k sebi, netko upita mudraca: «Kako to da se ti nisi plašio? Zar nisi vidio da nas je od smrti dijelila tek slaba drvena pregrada?» «Naravno, ali u životu sam već iskusio da me od smrti dijelilo još i manje.»

Koliko nas dijeli od smrti? Zar su život i smrt tako blizu jedno drugome?

Posljednjih dana života sveti don Bosco se teško kretao. Kad bi ga netko susreo na dvorištu i upitao: «Kamo ćete, don Bosco?» on bi svima odgovarao: «U raj.» Svakim svojim korakom možemo reći: «Dolazim,, Gospodine!»

Označeno u