Moj novi kaput

Dobio sam novi kaput, dizajnirao ga sam Bog, a dao mi ga Isus Krist. Sve što sam morao uraditi da bih ga dobio bilo je da vjerujem u Božjeg Jedinorođenca.

Primijetio sam da mi odlično stoji sve dok me ne zavede moj glupi ponos. Tada mi je postao preuzak. Ako hodam uzdignute glave, trudeći se da budem iznad svega što me okružuje, tada mi postaje prekratak. Ali ako hodam pognuto i ponizno kako bih trebao hodati pred Gospodinom, tada mi odlično stoji.

Kako je kaput napravljen? Pa ramena su široka i prostrana tako da mogu pomoći svom bližnjem da se nosi sa svojim brigama. Ovratnik je napravljen od Božje milosti. Da! Od milosti Božjeg obećanja. Prvo da mogu postati Njegovim sinom i drugo, da mogu jednog dana prebivati u Njegovom domu, pripravljenom za Njegove svete. Manšete su uske tako da nema mjesta gdje bi se mogle skriti pritužbe i neljubaznost prema susjedima.

Džepovi su preveliki. U jednom je ljubav Božja, a u drugom ljubav moja prema bližnjem i cijelom čovječanstvu. Postoje tri dugmeta na mom kaputu, za vjeru, nadu i ljubav.

Često ih pregledavam da ne olabave ili se izgube. Podstava je napravljena od Božjeg praštanja, koje trebam tako često i koje želim neprestano uz sebe. Pojas je napravljen od Božje ljubavi koja me svakodnevno opasuje. Sam materijal je dovoljno debeo da me zaštiti kada na svom putu naletim na oluje života, ali istovremeno i tanak da bih mogao osjetiti prisutnost Svetoga Duha koji me vodi na mom životnom putu.

Mnogo je konaca utkano u moj novi kaput, ali niti jedan konac sumnje da su Božja obećanja istinita. Pitaš li se kakva je boja moga kaputa? Zašto, pa to je boja Isusovih očiju koje moraju svijetliti kada izgubljena duša prihvaća Isusa. Trebat ću kaput čitav svoj život. Kada putujem dolinom smrti i kada gledam prema budućnosti, uvijek ću nositi svoj novi kaput.

Autor nepoznat

Označeno u