Vlč. Tomislav Ivančić o ljubavi

Što je ljubav?

Ljubav je kada znaš da se možeš skloniti u sjenu drugoga čovjeka, za kojeg znaš da te neće povrijediti i da će te čuvati kao biser. 

Vlč. Tomislav Ivančić