Pater u Austriji doktorirao u devedesetoj godini života

Da doktorske radnje mogu jako dugo trajati svjedoči i neuobičajena vijest koja nam dolazi iz Austrije.

Da doktorske radnje mogu jako dugo trajati svjedoči i neuobičajena vijest koja nam dolazi iz Austrije. Naime, Austrijski redovnik redemptorist pater Augustin Schmied doktorirao je ovih dana u svojoj čak 90-oj godini života. Svoju disertaciju koju je započeo još davne 1957 godine završio je tek sada na katoličkom teološkom fakultetu univerziteta u Innsbrucku. Da je tako dugo trajalo preko 65 godina ima dosta dobrih i opravdanih razloga. Pater Schmied rođen je 1932 godine u Deutsch Wernersdorf tadašnjoj Čehoslovačkoj. Godine 1952 stupio je u red redemptorista. Za svećenika je zaređen 1957 godine. (kta/f.p.)

Označeno u