Fra Petar Ljubičić: Sveti Josip, zaručnik Bl. Djevice Marije – moćni zaštitnik dobre smrti

Lijepo se kaže: „Što je netko bliže svjetlu, to ga svjetlo više obasjava. Što je netko bliže vatri, to ga vatra bolje grije. Što netko pije vodu bliže izvoru, to čistiju vodu pije.

Isus je svjetlo svijeta. Isus je kruh života. Isus je izvor milosti. Marija je prva posrednica milosti božanskih darova između Isusa i ljudi. Nitko od ljudi nije bio Isusu i Mariji tako blizu kao sv. Josip.
On je od Isusa dobijao svjetlo, život i milost.
Marijina milost i dobrota prelijevala se u Josipovu dušu. Tko je neposredno uz izvor svjetla, topline, vode, taj može i drugima najuspješnije prenositi svjetlo, toplinu i vodu.

Vrijednost, veličinu i moć nekoga čovjeka možemo mjeriti prema darovima koje mu Bog daje, prema povjerenju koje mu iskazuje, prema ulozi koju mu namjenjuje. I vrijednost, veličinu i moć čovjeka možemo mjeriti prema otvaranju dotičnoga čovjeka Božjim darovima, prema njegovu odzivu Božjem povjerenju i prema vjernosti ulozi koju mu je Bog povjerio.

Sv. Josip je bio dobri, skromni i vjerni službenik Božji. Odlikovao se skromnošću i poniznošću. Bio je pobožan, pravedan i svet, pravi uzor kršćanskoga života. On je poziv nama da i mi poput njega budemo vjerni suradnici Božje milosti i brižni čuvari njegova Sina.
Bio je miran i tih, pravedan i blag i predobar, vjeran, prožet živom vjerom… Josip je prije svega uzor vjere koja kroz neizvjesnost i tjeskobu ostaje čvrsta i pouzdana.

Sveti Josip je najbliži izvoru milosti: Isusu i Mariji.
Nebeski Otac povjerio je Svetom Josipu Isusa svoga vječnog Sina i Mariju djevičansku Majku Božjega Sina.
Josip je prema Isusu na zemlji vršio ulogu oca, a prema Mariji ulogu djevičanskoga muža. Josip je glava svete nazaretske obitelji. On je za Isusa i Mariju radio, stjecao im kruh. S njima išao u Jeruzalemski Hram na klanjanje, s njima se molio i s njima razgovarao.

Sveti Josip dobri i vjerni sluga Božji.
Vjernost, veličinu i mož mjerimo prema njegovoj vjernosti. Na sv. Josipa primjenjuje Crkva riječi sv. Pavla o Abrahamu: „Protiv svake nade, oslonjen na Nadu, povjerova!“ (Rim 4,18).    

Povjerovao je u najveću tajnu utjelovljenja Riječi po Duhu Svetome u krilu njegove zaručnice. Povjerio se Bogu, njegovim planovima i kad je to bilo skopčano s velikim rizikom: uzeo je s sebi Mariju trudnu, preuzeo brigu za nju i za dijete.
U teškim i kritičnim tre¬nutcima nije tražio od nebeskoga Oca čudo, nego se je pokorio redovitom tijeku Božje providnosti i do k kraja iskoristio prirodne snage i izvore: kod traženja konaka zadovoljava se špiljom; kod životne opasnosti po Dijete spašava ga napornim i strpljivim bijegom i sklanjanjem u tuđinu; u ostvarivanju sreće članovima svoje obitelji za¬dovoljava se ulogom služenja.

Naučimo se i mi od Josipa i povjerimo se Božjim planovima!
Sveti Josip otac cijele Božje obitelji!
Mala Nazaretska obitelj izrasla je u veliku Božju obitelj. Kao što je Marija Majka cijele Crkve, tako je i Josip otac sviju nas. Crkva to vjeruje. Crkva to znade. To je razlog štovanja, molitava i ufanja u sv. Josipa. Svaki je od nas njegova briga kao i dijete Isus. To je naša sreća i naš spas!

Josip je posve u službi providnosti. Smijemo ga nazvati čovjekom riječi DA. On se uvijek isticao strpljivošću i ustrajnošću.
Onaj starozavjetni Josip, sin patrijarhe Jakova, divno opisan u zadnjim glavama Postanka, slika je novozavjetnog Josipa. Onaj nevini mladić Josip, u svakoj prigodi vjeran Bogu, prodan i ponižen bio je uzvišen od egipatskog faraona.

Sv. Josipa je Pio IX. g. 1870. proglasio Zaštitnikom cijele Crkve.
I Crkva, znajući za ulogu sv. Josipa, znajući za njegovu moć i dostojanstvo, za njegovu vjernost i pravednost, za njegovu ljubav prema Božjoj obitelji šalje nas k Josipu: "ldite k Josipu!“

- Je li naša vjera u Božju providnost, u tajne vjere u Kristovo Božanstvo, u crkveno učiteljstvo sta¬vljena na kušnju: idimo k Josipu i prosimo preko njega čvrstu, nepokolebivu vjeru!

- Je li nam nepravda, mržnja ljudi nepodnosiva: idimo k Josipu i njegovim posredstvom molimo za pobjedu ljubavi, mira, pravde i istine!

- Je li nam rad, dužnost, bolest, siromaštvo po¬stalo teško: idimo k Josipu i njegovim posreds¬tvom molimo za snagu i pobjedu!

- Jesu li naše obitelji u krizi autoriteta, posluha sloge, mira, ljubavi: idimo k Josipu i molimo ga za slogu, mir i ljubav u našoj obitelji!

- Je li nas straši pomisao smrti, muči neizvjesnost o drugom životu: idimo k Josipu i molimo ga za slo¬gu, utješiljivu smrt u Božjoj milosti i imenom Isusa, Marije i Josipa na usnama!  Idimo k Josipu.

Sveti Josip zaštitnik je dobre smrti

Jedan francuski misionar prolazio je na svojim misijskim pu¬tovanjima predjelima Senegala u Africi. Iznenada iz jedne kolibe za¬čuje poziv: „Velečasni oče, dođite k me¬ni!“ Stupi unutra i nađe jednoga francuskog vojnika na smrt bolesna (žuta groznica) kako leži na zemlji. "Prijatelju, kako si ovamo došao?" upita bolesnika. Umirući odgovori: "Molim, oče, ispovjedite me najpri¬je, osjećam da ću skoro umrijeti. Potom ću Vam pripo¬vijedati svoje doživljaje." Kad je završen sveti čin, osjećao se napušteni vojnik veoma ojačan i utješen. Pri¬povijedao je svoj promjenjivi život i kako je onamo stigao. Pater na to reče: "Moj dragi, ti si sigurno mnogo molio da ti Bog pošalje svećenika u ovu pustinju." Vojnik odgovori: "Ja sam ovu milost očekivao pun pouzdanja.“ Na to će mu svećenik: „A što ti je dalo takvu nadu?"

"Moj oče, ja sam mnogo godina molio s čvrstim pouzdanjem sv. Josipa, zaštitnika umirućih, da me ne pusti umrijeti bez svećenikove pomoći. Vidite, on me je uslišio!" Misionar ganuto odgovori: "Da, tvoje je pouzdanje divno nagrađeno. Preporuči se jednakim pouzdanjem svetom Josipu i sada kad smrt do¬lazi da ti otvori vrata neba." Već nakon dva sata umi¬rući je otišao u bolji život s onu stranu groba.

Molimo često: „O, sveti Josipe, daj isprosi svima nama sretnu smrt! U našoj smrtnoj tje-skobi i boli pošalji svima nama još jednom svećenika da nam da Isusa u posljednjoj svetoj pričesti, da i mi po¬đemo kući u vječnu domovinu slično kao ti s Mari¬jom, našom Majkom, a na Srcu Isusovu! Amen!“

Ako želite još odličnih propovijedi i poučnih priča od fra Petra Ljubičića, kliknite OVDJE