Krist Kralj

Krist Kralj je Kralj svega stvorenja. Čitava ljudska povijest svoje ispunjenje dobiva u Kristu.

On je „punina svega". Kristovo kraljevstvo, koje se ostvaruje u vremenu, jest kraljevstvo ljubavi, međusobnog služenja i zajedničke izgradnje novoga svijeta. Na svršetku vremena Krist treba postati Glava svega stvorenja: njemu, savršenom Sluzi Jahvinu, bit će suobličeni svi ljudi i podređena sva priroda.

Ljubljeni Otac Nebeski je svog Sina jedinca, Gospodina našega Isusa Krista, pomazao uljem radosti za vječnog svećenika i Kralja vasione. Ljubljena naša Raspeta i Uskrsla radost – Krist se prinio na žrtveniku križa kao neokaljana i pomirna žrtva i dovršio otajstvo spasenja; kad svojoj vlasti podloži sva stvorenja, predat će Očevom neizmjernom veličanstvu vječno i sveopće kraljevstvo, kraljevstvo istine i života, kraljevstvo svetosti i milosti, kraljevstvo pravde, ljubavi i mira.

Kraljevstvo je njegovo vječno. Ljubav, koju je Krist u punini unio u svijet, na svršetku će vremena biti u punini ostvarena i trajat će vječno. Sada, u vremenu, svi mi sudjelujemo u Kristovu spasiteljskom djelu i ostvarenju vječnog kraljevstva ljubavi. Njemu jedinome, sva slava i vlast.

Mi svi kršćani, svi ljubitelji Istine, Ljubavi i Života, ne iskazujemo slavu Krista riječima, ma kako one bile uzvišene, već životom koji je odraz Kristova života. On je došao na svijet da svjedoči za Istinu. On se za svog zemaljskog života sukobio s predstavnicima tadašnje vlasti: htjeli su da on svoje misli i svoj život prilagodi njihovim političkim ciljevima. Nisu uspjeli. I kršćanin je taj koji u svemu nasljeduje Krista. Stoga smo pozvani ne biti kao Krist već, biti Krist. Pozvani smo svijetu svjedočiti Istinu, pa i uz opasnost da budemo prezreni i odbačeni. Zato, s radošću kličemo:

„Blagoslovljen Onaj koji dolazi u Ime Gospodnje; blagoslovljeno kraljevstvo Oca našega Davida koje dolazi!"

Označeno u