Moral nije dovoljan

Nije dovoljno da vjernici budućnosti budu moralni ljudi. Da budu obrazovani, socijalno osjetljivi, aktivni u društvu i društvenim događanjima, probuđene ekološke svijesti, spremni rješavati najteže goruće probleme vremena u kome žive.

Ne, to nije dovoljno. Ne, sama moralnost nije dovoljna. Sve je to dobro i hvale vrijedno, ali nije bit kršćanskog postojanja. To nije dostatno da pripremi vjernika – kršćanina za budućnost. Središnje je pitanje, hoće li vjernik budućnosti biti istinski Božji? Čovjek sa žarkom željom da prebiva u Božjoj prisutnosti, da sluša Božji glas, da gleda Božju ljepotu, da dodiruje Boga u čovjeku i iskusi u potpunosti Božju beskrajnu dobrotu prikovan na Križ svoga života.

Ne završava se plamen svijeta, plamen stvaranja ovdje i sada, u nama i oko nas, u igri plamenih jezičaka što se plaze amo - tamo. Ne to nije bit. Ni najveće napasti nisu sebi svrha. Zar razvoj doseže vrhunac u rasipanju? Tako misle i djeluju svi oni koji cijenu postojanja stavljaju u jedinu vrijednost sadašnjeg trenutka. Zar danas ne ulažemo u budućnost? Ako i DA, da li uspijevamo moliti?

Toliko potrošenih riječi, toliko debata i rasprava unutar i van crkve o pitanjima kao što su papinstvo, svećenički brakovi, zaređivanje žena, homoseksualnost, kontracepcija i eutanazija, pobačaj i umjetna oplodnja. Toliko rasprava, a sve se vode u prvom redu na moralnoj razini. Na toj se razini suprotstavljene strane bore oko toga što je ispravno, a što nije. No jedno je istina, ta se borba često vodi bez osobnog iskustva Raspete i Uskrsle Ljubavi, koja je temelj svih odnosa. Ne može vjernik budućnosti biti osoba s mišljenjem donesenim samo na osnovi dobre obaviještenosti o trenutačnom problemu. Svoje će mišljenje i izvor svojih riječi moći pronaći jedino u odnosu s Utjelovljenom Riječi.

Živjeti moralno, a bez čvrste podloge dubokog osobnog odnosa s Bogom dovodi do podijeljenosti. Tek tada kada smo sigurno ukorijenjeni u intimnost Raspete i Uskrsle Ljubavi, moći ćemo sada i u budućnosti biti popustljivi, a da ne budemo relativisti, uvjereni, a da nismo kruti, spremni suprotstaviti se, a da nismo uvredljivi, blagi i spremni oprostiti, a da nismo mekani, i istinski svjedoci, a da ne manipuliramo. Vjernicima budućnosti kao i svim duhovnim ljudima koji žele donijeti ploda u budućnosti, nužan je pomak...

...od moralnog k mističnom.