„LJUBITI BOGA, SAMO JE TO VAŽNO. SVE DRUGO JE NIŠTAVILO I PRIVID.“ (sv. Leopold…
„ČUDIM SE SVAKOG ČASA KAKO ČOVJEK MOŽE STAVITI NA KOCKU SPAS SVOJE DUŠE ZBOG…
„ŠTO VIŠE RADIMO U ŽIVOTU NA OVOJ ZEMLJI, VIŠE ZASLUGA STJEČEMO ZA NEBO I…
„O KAKO MI JE POTREBNO DA SE UZVIŠENA GOSPA UDOSTOJI SMILOVATI MI SE. ŽELIM…
„EUHARISTIJA JE ISTINSKA HRANA I ISTINSKO PIĆE.“ (sv. Leopold Bogdan Mandić)
„BOG, MOJ GOSPODAR TAKO HOĆE; NEKA SE VRŠI VOLJA NJEGOVA! DOSTATNO JE AKO MI…
„BOG JE LIJEK I LIJEČNIK.“ (sv. Leopold Bogdan Mandić)
„IMAJ VJERE! SVE ĆE BITI U REDU. VJERA, VJERA!“ (sv. Leopold Bogdan Mandić)
S fb stranice Bože, hvalimo Te, prenosimo prekrasne litanije Stjepana Lice. Zbilja će nam…
Molitvena nakana: Neka istina posljednjeg suda oblikuje naše misli, prioritete i izbore ovdje na…
Molitvena nakana: Neka tajna Utjelovljenja poveća naš žar za očuvanjem života.
Nakana za 3. dan molitve: Molimo da nam Gospodin da snage da ustrajemo u…
Pridruži se i budi svjetlo i ljubav u svom gradu i spasi život tamo…
Danas na blagdan svetog Vinka Paulskog, počinje nova jesenska kampanja molitvene inicijative “40 dana…
Danas se molim za sve ljude...
Molitva u oluji, p. Ante Gabrić misionara i isusovca koju je molio i napisao…
Ovo je molitva koja je objavljena Mariji Graf.
Sveti Juda Tadeju, rođače Isusa Krista, slavni apostole i mučeniče, divan radi svojih kreposti…
Sveti, jaki, besmrtni Bože, tebi hvalospjev, poklon i slava!
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, njegovi su vrhunci planina.
Molitva svetog Bernarda Blaženoj Djevici Mariji
Bože molim teza ovisnike o bilo kojim drogama, opijatima, cigarama, alkoholu, koje štete zdravlju…
Molitva da svi ljudi imaju posao
Bože molim Te za;
Molitva Gospi Aljmaškoj
Stranica 38 od 40