Sveta Fina (Serafina)

Sv. Fina patnica punim imenom Serafina (1238.-1253.) rođena je u gradu San Giminiano u Toskani.

U desetoj godini oboljela je od teške bolesti od koje će trpjeti cijeli život. Do petnaeste godine s mukom će se kretati i šivati odjeću za siromahe. Nakon toga ostala je trajno paralizirana uz krevet. Dijelila je s Kristom svoje trpljenje te ga je i sama pojačavala tvrdom daskom kojom je zamijenila ležaj. I štakori su je stalno uznemiravali. Smireno i sabrano je dočekala smrt. Proglašena je zaštitnicom bolesnih od paralize i sličnih bolesti.