SVJEDOČANSTVO Moja bolest je u meni ozdravila VJERU

MOJE PONOVNO ROĐENJE

Moj životni put od rođenja obilježen je vjerom i nadom u dragoga Boga, Isusa Krista i blaženu Djevicu majku Mariju.

Činilo mi se da sam praktična vjernica da slijedim pravila i zakone koje nam je dragi Bog poslao i koje su me naučili roditelji, ali uvijek s pomisli da sam samo čovjek.

Moje ponovno rođenje dogodilo se 5. veljače 2019. saznajući za dijagnozu koju niti jedan čovjek ne želi čiti – metastatski karcinom.

Moja prva saznanja o ovoj bolesti počela su bolovima u kuku. Zahvalna sam Gospodinu što mi je poslao tu jaku bol, što me trgnuo iz moje stvarnosti. Tim bolom me je dragi Bog spasio i otvorio mi svoja vrata Istine, Ljubavi, Nade i Vjere Njegove u mene i moju snagu da nosim svoj Križ.

Slušajući svoju dijagnozu, osjetila sam Njegovu ljubav i da mi daje snage da nosim taj moj Križ koji neće i nije lagan. Spoznajući i osjećajući da je On prisutan i da mi želi pomoći shvatila sam da je sva snaga, ljubav i nada u Njemu.

Tijekom svojih uspona i padova (koji nisu završili) otkrila sam ljepotu i smisao svoga života u vjeri. Otkrila sam prekrasne ljude, njihove križeve, a nadasve Njegovo MILOSRĐE kojim nas sve obasipa samo se trebamo prepustiti, slušati i čuti Ga. Oduševila sam se koliko ljudi svakim danom otkriva Tvoje milosrđe koliko njih zahvaljuje na Tebi, Ocu božanskom koji je stalno uz nas i pazi na nas.

Moje molitve više nisu recitirane, naučene, one izlaze iz moga srca i na taj način nastojim se sve više približiti Isusu Kristu koji je nosio preteški Križ svih nas i za nas dao svoj život te nam omogućio život vječni.

Moja bolest je u meni ozdravila VJERU, naučila me ljubavi prema svima, a najviše GOSPODINU koji za mene čini DOBRA DJELA, a to su ne samo dobre dijagnoze već Njegova ljubav, poniznost i strpljenje. Zato, Gospodine blagoslovi moje kušnje i križeve da me još više približiš k TEBI.

Zahvaljujem se Isusu Kristu, tvome sinu, majci Božjoj presvetoj Mariji, sv, Josipu, svecima, anđelima i arkanđelima na moćnim zagovorima kod Gospodina za moje tjelesno i duhovno ozdravljenje. Po Isusu Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Čitateljica portala medjugorje-info.com

Označeno u