Mladi, na vama je da spasite ljudsku ljubav!

Mladi, vama je posebno povjerena zadaća da spasite ljudsku ljubav – istaknuo je otac Raniero Cantalamessa u svojoj propovijedi za vrijeme obredā Velikoga petka koje je u bazilici Svetoga Petra predvodio papa Franjo. Propovjednik Papinskog doma u homiliji se usredotočio na svjedočanstvo Ivana koji je napisao izvještaj onoga što je vidio.

No nije vidio samo ono što se dogodilo – nastavio je otac Cantalamessa – nego je u svjetlu Duha Svetoga nakon Pashe također vidio značenje onoga što se dogodilo: vidio je istinskog žrtvenog Jaganjca Božjega, ispunjenje Pashe, Krista na križu kao novi Božji hram iz čijeg je boka potekla voda života. Ivan je svjedočio kako je Isus u trenutku smrti predao duh kojim je započelo novo stvorenje, kao što je u početku Duh Božji, lebdeći nad vodama, preobrazio kaos u kozmos.

Propovjednik Papinskog doma objasnio je da je Ivan razumio kako Isus na križu otkriva Boga kakav doista jest, u njegovoj najprisnijoj i najistinskijoj zbiljnosti. Ivan će kasnije to razumijevanje izraziti riječima „Bog je ljubav“ (1 Iv 4,10), odnosno da je to ljubav koja se sastoji u sebedarju. I samo na križu Božja beskrajna sposobnost sebedarja očituje koliko je daleko spremna ići.

Ivan pokazuje istinsko zaljubljivanje. Nakon njegova susreta s Isusom sve je odjednom palo u drugi plan – kazao je propovjednik. Budući da se Crkva priprema za Biskupsku sinodu o mladima, Ivanovo svjedočanstvo može ponuditi model za mlade kako ostvariti ono na što nas papa Franjo poziva u apostolskoj pobudnici „Evangelii gaudium“: Pozivam sve vjernike, u kojem god da se mjestu ili situaciji nalazili, da već danas obnove svoj osobni susret s Isusom Kristom ili, bar, da donesu odluku da će se otvoriti i dopustiti mu da se susretne s njima, da će ga tražiti svakog dana bez prestanka.

Upravo je na mladima da spase ljudsku ljubav od tragičnog zastranjenja u koje je upala: ljubav koja više nije sebedarje, već samo posjedovanje drugoga – istaknuo je otac Cantalamessa. Bog je otkrio sama sebe na križu kao „agape“, kao ljubav koja se daruje. Propovjednik je objasnio da je potrebno vrijeme kako bi se razvila sposobnost sebedarja. Nužno je pripremati se kako biste se potpuno darovali drugome u braku ili Bogu u posvećenom životu, započinjući tako što ćete od svog vremena, svog osmijeha, svojih života u obitelji, župi i u dragovoljnom radu učiniti dar – napomenuo je otac Cantalamessa. Na taj će način mladi naučiti kako ujediniti uzlaznu ljubav sa silaznom, „eros“ s „agapeom“.

Propovjednik je potom rekao da nam Isus po svojoj milosti omogućuje da do određene mjere u svojim životima živimo sebedarnu ljubav. Voda i krv koje su potekle iz Isusova boka danas nam dolaze u sakramentima Crkve, u Božjoj riječi i u gledanju Raspetoga u vjeri – kazao je otac Cantalamessa i zaključio – Ivan je proročki vidio još jednu stvar na križu: muškarce i žene svakog doba i svakog mjesta koji usmjeravaju svoj pogled prema Probodenome puštajući suze kajanja i utjehe.