Papa Franjo u podnevnom nagovoru: Jedini pravi opis Isusa jest "Sin Božji"

Na današnju svetkovinu svetih Petra i Pavla, zaštitnikā Rima, papa Franjo je u podnevnom nagovoru podsjetio na ulogu prvoga pape u oblikovanju kršćanskoga identiteta

Veliki prorok pravednosti i ljubavi, mudri učitelj života, revolucionar, sanjar Božjih snova. Mnogo je tumačenja koja je kroz stoljećā svijet dao o Isusu – kazao je Papa – ali jedino se ono Petrovo ističe i danas, jednostavno i jasno.

Isus je Božji Sin; zbog toga je On vječno živ kao što je vječno živ njegov Otac. To je novost koju milost užari u srcu onoga koji se otvara Isusovu otajstvu; nije riječ o matematičkoj sigurnosti, nego još jačoj, unutarnjoj, da je susreo izvor Života, sām utjelovljeni život, vidljivi i dodirljivi među nama – istaknuo je Sveti Otac.

Petrova istina
U dan kada se hodočasnička Crkva u Rimu i u cijelom svijetu spominje korijenā svoje vjere i slavi apostole Petra i Pavla, Papa se osvrnuo na dva pitanja koja Isus postavlja učenicima: „Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?“ i „A vi, što vi kažete, tko sam ja?“. Čini se kao da tim dvama pitanjima Isus želi reći da je jedna stvar nasljedovati opće mišljenje, a drugo je susresti Njega i otvoriti se Njegovu otajstvu; tamo se, naime, otkriva istina. Opće mišljenje – objasnio je Sveti Otac – sadrži istiniti odgovor, ali je on djelomičan. Petar, a s njim i Crkva jučer, danas i svagda, po milosti Božjoj odgovara istinom: „Ti si Krist, Sin Boga živoga“.

Isus tada prvi put izgovara riječ Crkva
Ali, i Isusov je odgovor pun svjetla – rekao je papa Franjo – „Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni izgradit ću Crkvu svoju“. Isus je tada prvi put izgovorio riječ Crkva; i to je učinio izražavajući svu svoju ljubav prema njoj, koju naziva „svojom Crkvom“. To je nova zajednica Saveza koja se više ne temelji na podrijetlu i na Zakonu, nego na vjeri u Njega, Isusa, u Božje lice.

Pozdrav novim kardinalima i nadbiskupima
Nakon što je izmolio molitvu blaženoga Pavla VI., i upravio molitvu da Gospodin po Marijinu zagovoru dade Crkvi, u Rimu i u cijelom svijetu, da uvijek bude vjerna Evanđelju, papa Franjo je pozdravio nove kardinale koje je jučer uvrstio u Kardinalski zbor, kao i nadbiskupe metropolite čije je palije blagoslovio poželjevši im da svoju službu Evanđelju i Crkvi uvijek žive zanosno i nesebično. Poseban je pozdrav Sveti Otac uputio izaslanstvu koje je došlo u Rim u ime ekumenskoga patrijarha, 'dragoga brata Bartolomeja' – kako je rekao Papa – a potom i rimskim vjernicima, na svetkovinu njihovih svetih zaštitnika.