Papa Franjo: Vjera nije izlaz za bijeg od problema u životu, nego oslonac

Sigurnost protiv brodoloma za Crkvu je vjera u Krista, a ne sposobnost njezinih ljudi. Vjera nije izlaz za bijeg od problemâ u životu, nego je oslonac na putu i daje mu smisao – podsjetio je papa Franjo u nedjeljnom podnevnom nagovoru, komentirajući odlomak Matejeva Evanđelja iz današnje liturgije.

Riječ je o događaju kada Isus hoda po moru idući prema lađi u kojoj su bili njegovi učenici. Lađu usred mora iznenada je pogodio protivan vjetar, a učenici, ugledavši Isusa kako hodi po moru, prestrašeni pomisliše da je on utvara. Ali on ih je odmah ohrabrio: „Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se!“. Tada je i Petar poželio doći do Isusa po vodi, ali u trenutku kada se prestrašio vjetra počeo je tonuti zazivajući Isusa: 'Gospodine, spasi me!'

Događaj je to – rekao je papa Franjo – koji nas potiče da razmislimo o svojoj vjeri, i kao pojedinci, i kao crkvena zajednica, a i o vjeri svih nas nazočnih danas na Trgu svetoga Petra. Lađa je život svakoga od nas, ali i život Crkve koja se suočava s teškoćama i kušnjama. Tako su – prema Papinim riječima – Petrov zaziv: 'Gospodine, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi!' i njegov vapaj: 'Gospodine, spasi me!' slični našoj želji da osjetimo Gospodinovu blizinu, ali i strahu i tjeskobi koji nas prate u najtežim trenutcima našega života, kao i života naših zajednica, obilježenoga nutarnjim slabostima i vanjskim teškoćama.

Petru nije bila dostatna sigurna Isusova riječ, koja je bila poput užeta za koje se može uhvatiti, a to se može dogoditi i nama – napomenuo je Papa. Kada se ne uhvatimo za Gospodinovu riječ nego, kako bismo imali veću sigurnost, tražimo horoskop i gatare, počinjemo tonuti. Vjera u Gospodina i u njegovu riječ ne znači imati lagan i miran život, nego nam vjera daje sigurnost u jednu Nazočnost, u nazočnost Isusa koji nas potiče da prebrodimo životne oluje; ona je sigurnost ruke koja nas hvata kako bi nam pomogla suočiti se s teškoćama, pokazujući nam put i kada je mračno – istaknuo je papa Franjo.

Taj je događaj prekrasan prikaz stvarnosti Crkve svih vremena – primijetio je Sveti Otac te objasnio – ona je lađa koja se na svojemu putu treba suočiti i s protivnim vjetrovima i olujama. Ali, ono što ju spašava nisu hrabrost i kvalitete njezinih ljudi; sigurnost protiv brodoloma je vjera u Krista i u njegovu riječ – istaknuo je Papa.

U toj smo lađi sigurni – dodao je – unatoč našim nevoljama i slabostima, i to posebice kada na koljenima kažemo Gospodinu: 'Uistinu, ti si Sin Božji!'. Kako je lijepo reći to Isusu – istaknuo je papa Franjo te pozvao nazočne vjernike da svi zajedno to glasno ponove. Na kraju je zazvao Djevicu Mariju da nam pomogne ostati u lađi Crkve, izbjegavajući iskušenje da se popnemo na zadivljujuća, ali nesigurna plovila ideologijâ, modâ i propagandnih parolâ.