Papa: Korumpirane osobe vrlo teško mijenjaju svoj život

Mučeništvo Ivana Krstitelja, najvećeg čovjeka rođena od žene, kako ga je nazvao Isus, veliko je svjedočanstvo.

Život ima vrijednost samo u darivanju drugima u ljubavi i istini; u svakodnevnom životu i obitelji – rekao je papa Franjo jutros na misi u Domu svete Marte, protumačivši evanđelje današnje liturgije koje govori o mučeništvu svetoga Ivana Krstitelja.

To je događaj koji opisuje četiri lika – rekao je Papa i istaknuo – Kralja Heroda, korumpiranog i neodlučnog; Herodijadu, ženu kraljeva brata koja je znala samo mrziti; Salomu, taštu plesačicu, i proroka kojemu je u ćeliji odrubljena glava. Događaj je Papa opisao počevši od Ivanovih učenika koji traže prorokovo tijelo da bi ga pokopali.

„Najveći koji je rođen od žene“ završio je na takav način – rekao je Sveti Otac i nastavio – Ivan je znao da se mora poniziti. Govorio je to od početka kazavši o Isusu: On treba da raste, a ja da se umanjujem. Ponizio se do smrti. Bio je Isusov preteča i navjestitelj koji je rekao: Nisam ja, On je Mesija. Pokazao ga je prvim učenicima i onda se njegovo svjetlo ugasilo, odrubljena mu je glava. Zašto se to dogodilo? Život mučenika nije lako ispričati. Mučeništvo je služenje, tajna, poseban i velik dar života. Zbog ljudskog ponašanja koje vodi oduzimanju života kršćaninu, poštenoj osobi i da bi je se učinilo mučenikom, na kraju stvari završavaju nasilno.

Prije svega, kralj koji je vjerovao da je Ivan prorok, rado ga je slušao, u određenom trenutku ga je štitio; no, držao ga je u zatvoru – rekao je papa Franjo i dodao – Bio je neodlučan, jer Ivan ga je prekoravao zbog preljuba. Po proroku, Herod je čuo Božji glas koji mu je govorio: 'Promijeni život', ali to nije mogao učiniti. Kralj je bio korumpiran, a tamo gdje je korupcija, vrlo je teško izići. Korumpirani kralj koji je pokušao uspostaviti diplomatsku ravnotežu između vlastitog preljubničkog života punog počinjenih nepravdi i svetosti proroka kojeg je imao pred sobom, nije mogao razriješiti čvor.

Herod je ubio vlastitog brata da bi imao njegovu ženu. Evanđelje kaže za nju samo da je mrzila Ivana, jer je otvoreno govorio – rekao je Papa i napomenuo – Znamo da je mržnja sposobna za sve. To je velika sila, to je dah sotone. On ne zna ljubiti, ne može voljeti. Njegova ljubav je mržnja. Ta je žena imala đavolski duh mržnje koji uništava. Naposljetku, imamo treći lik, Salomu, Herodijadinu kćer koja je dobro plesala, što se svidjelo kraljevim sustolnicima. Herod je bio oduševljen zbog toga i djevojci je rekao: Dat ću ti sve. Koristio je iste riječi koje je koristio đavao kako bi kušao Isusa: Ako mi se pokloniš, dat ću ti sve, cijelo kraljevstvo. No, Herod to nije znao.

Iza tih likova je đavao, sijač mržnje u ženi, taštine u djevojci i korupcije u kralju – rekao je Sveti Otac i istaknuo – A „najveći čovjek rođen od žene“ završio je sam, u mračnoj ćeliji zatvora, zbog prkosa tašte plesačice, mržnje đavolske žene i pokvarenosti neodlučnoga kralja. On je mučenik koji je dopustio da njegov život bude umanjen kako bi dao mjesto Mesiji. Umro je u ćeliji, u anonimnosti, kao i mnogi naši mučenici. Evanđelje samo kaže da su učenici otišli uzeti njegovo tijelo kako bi ga pokopali. To je veliko svjedočanstvo velikog čovjeka i sveca.

Život ima vrijednost samo u darivanju, darivanju u ljubavi i istini; u darivanju drugima u svakodnevnom životu i u obitelji – rekao je papa Franjo i potaknuo –Uvijek ga darujte. Ako netko život uzme za sebe da bi ga sačuvao kao kralj u svojoj pokvarenosti, ili žena puna mržnje, ili tašta djevojka pomalo nezrelo i nesvjesno, život umire, vene i nema smisla.

Ivan je darovao svoj život svjestan da se mora umanjivati kako bi Isusa slušali, vidjeli i kako bi se On očitovao. Savjetujem vam da o tome ne razmišljate previše, nego da pamtite sliku, četiri lika: korumpiranog kralja, ženu koja je znala samo mrziti, taštu djevojku koja ničega nije bila svjesna i proroka koji je ostao sam u ćeliji, te mu je odrubljena glava – zaključio je Papa.