Papa: Marija je vazda mlada jer grijeh nikad nije uzrokovao starenje

Marija je vazda mlada jer grijeh nikad nije uzrokovao starenje, a njezina je tajna Riječ Božja – istaknuo je papa Franjo za vrijeme današnjeg podnevnog nagovora prije molitve Anđeoskog pozdravljenja na Trgu svetoga Petra u Vatikanu. Papa je u nagovoru promišljao o današnjoj svetkovini Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije, te je polazeći od današnjeg Evanđelja po Luki nastojao vjernicima približiti smisao i sadržaj te dogme.

Arkanđeo Gabrijel Mariju pozdravlja riječima „milosti puna“, otkrivajući tako njezino novo ime koje joj je dao Bog, a i mi je tako oslovljavamo svaki put kada molimo Zdravomariju – rekao je Sveti Otac te nastavio – „Milosti puna“ znači da je Marija ispunjena Božjom prisutnošću tako da u njoj nema mjesta za grijeh. To je izvanredno jer je čitavi svijet zaražen zlom. Svatko od nas u sebi može pronaći mračnu stranu, pa i najveći su sveci bili grješnici. Zlo je napalo i obilježilo čitavu stvarnost, sve osim Marije koja je „vazda zelena oaza“. Svojim je „da“ potpuno prihvatila Boga koji je došao u svijet i tako započeo novu povijest – napomenuo je Papa.

Svaki put kada Mariju oslovljavamo kao „milosti puna“, u izvjesnom joj smislu dajemo najveći mogući kompliment – istaknuo je papa Franjo – Zapravo, priznajemo da je vazda mlada jer nikad nije ostarjela zbog grijeha. Postoji samo jedna stvar zbog koje se uistinu stari, iznutra: ne zbog dobi, nego poradi grijeha. Grijeh nas čini starima jer stvrdnjava, zatvara srce, otežava ga, dovodeći do uvenuća. U Mariji pak nema grijeha. Ona je uvijek mlada jer je „mlađa od grijeha, najmlađa među svim ljudima“.

Papa je potom napomenuo da Crkva danas Mariju oslovljava riječima „tota pulchra – sva lijepa“. Kao što njezina mladost ne poznaje starosti, tako se i njezina ljepota ne sastoji ni u kakvoj vanjštini. Ona koja je „milosti puna“ nije se isticala na izvana, nego je ponizno živjela u Nazaretu. Ona je živjela lijepim životom jer joj je bilo uobičajeno slušati Boga i provoditi vrijeme s Njim – napomenuo je papa Franjo.

Sveti je Otac ponovno usmjerio pozornost na današnji evanđeoski odlomak, rekavši da postoje mnoge slike na kojima se mogu vidjeti Marija i anđeo, a u svojim rukama Marija drži malenu knjigu, odnosno Sveto pismo. Upravo je Riječ Božja bila njezina tajna – objasnio je Papa te nastavio – bliska njezinu srcu ta je Riječ postala potom tijelom u njezinu krilu. Ostajući s Bogom, razgovarajući s Njim u svakoj prilici, Marija je učinila svoj život lijepim. Život ne čini lijepim prolazni privid, nego srce koje je usredotočeno na Boga. Usmjerimo danas s radošću svoj pogled prema „milosti punoj“. Zamolimo je da nam pomogne ostati mladima, reći „ne“ grijehu i živjeti lijepim životom, govoreći „da“ Bogu – kazao je na kraju nagovora papa Franjo.