Papin tweet: Molitva znači biti s Bogom, živjeti s Bogom, ljubiti Boga

Molitva znači biti s Bogom, živjeti s Bogom, ljubiti Boga – istaknuo je papa Franjo u svojoj današnjoj tweet-poruci.

Sveti je Otac u više navrata govorio o važnosti molitve za kršćanski život. Tako je u intervjuu za isusovački časopis „La Civiltà Cattolica“, koji je objavljen 2013. godine, Papa objasnio da je molitva za njega uvijek puna uspomena, sjećanja, uključujući uspomene vlastite povijesti ili onoga što je Gospodin učinio u svojoj Crkvi ili u nekoj posebnoj župi.

Za mene je uspomena o kojoj sveti Ignacije govori u prvome tjednu Duhovnih vježbi u susretu s milosrdnim Kristom Raspetim – nastavio je papa Franjo – I pitam se: ’Što sam učinio za Krista? Što činim za Krista? Što trebam činiti za Krista?’ To je uspomena o kojoj Ignacije govori i u Razmatranju o ljubavi, kada traži da se prisjetimo primljenih dobročinstava. Međutim, prije svega, ja znam i da se Gospodin mene spominje. Ja mogu njega zaboraviti, ali znam da on nikad, nikad mene ne zaboravlja. Uspomena predstavlja radikalni temelj srca jednoga isusovca: uspomena je to milosti, uspomena o kojoj se govori u Ponovljenome zakonu, uspomena na djela Božja koja su u temelju saveza između Boga i njegova naroda. Uspomena je to koja me čini sinom i koja me čini da budem i ocem – napomenuo je Papa.

U životu je najvažnija molitva – rekao je pak Sveti Otac 8. listopada 2013. godine na jutarnjoj misi slavljenoj u Domu svete Marte u Vatikanu. No ne molitva jezikom, papagajska – nastavio je Papa – nego molitva srcem: gledati Gospodina, slušati Ga, od Njega tražiti. Mi znamo da molitva čini čuda.

Ako ne molimo, Gospodinu zatvaramo vrata – upozorio je tom prilikom papa Franjo – A ne moliti znači onemogućiti Bogu da bilo što učini. Naprotiv, obraćati se Bogu kad smo u problemima, u teškoj situaciji ili nekoj nesreći znači otvoriti mu vrata da može doći. On obnavlja sve, zna srediti stvari. Ovo je molitva: otvaranje vrata Bogu da može „srediti stvari“. Ali ako vrata zatvorimo, Bog ništa ne može učiniti – kazao je Sveti Otac.

Govoreći pak za vrijeme opće audijencije 7. svibnja 2014. godine o daru savjeta, Sveti je Otac napomenuo kako je bitan uvjet za očuvanje tog dara molitva. Trebamo moliti molitve koje znamo još od malih nogu, ali i moliti svojim riječima – kazao je papa Franjo i nastavio – Moliti Gospodina: „Gospodine, pomozi mi, savjetuj me što moram sada činiti“. A s molitvom stvaramo prostor da nam Duh Sveti dođe i pomogne u tom trenutku, da nas savjetuje o onome što svi moramo činiti. Molitva! Nikada ne zaboraviti molitvu! Nikada! Nitko ne primjećuje kada molimo u autobusu, na ulici: molimo u tišini srca. Iskoristimo te trenutke za molitvu, da molimo da nam Duh Sveti dadne dar savjeta – rekao je među ostalim Papa.