Poruka kardinala Turksona za Svjetski dan turizma

Kardinal Peter Turkson, pročelnik Dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, poslao je poruku za Svjetski dan turizma koji se obilježava 27. rujna.

Tema dana glasi "Turizam i digitalna transformacija"
Turističke proizvode i usluge treba uvrstiti u područje održivoga i odgovornoga razvoja, u ime kojega valja usmjeriti razvoj tog sektora – poticaj je kardinala Petera Turksona, pročelnika Dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, sadržan u poruci za Svjetski dan turizma koji se obilježava 27. rujna. Polazeći od teme tog dana, koja glasi „Turizam i digitalna transformacija“, kardinal je napomenuo da digitalna inovacija treba biti usmjerena na promicanje uključivosti, na sve veće sudjelovanje ljudi i lokalnih zajednica, te na postizanje razumnoga i uravnoteženoga upravljanja sredstvima.

Odgajati za suodgovornost
Najnovije težnje pokazuju da se oko 50% putnika informira i nadahnjuje gledajući slike i komentare online, a 70% njih, prije odluke o putovanju, gledaju videosnimke i čitaju komentare onih koji su već putovali. Uporaba digitalnih instrumenata stoga postaje zgodna prigoda koja pospješuje povećanje usluga koje bolje zadovoljavaju nove zahtjeve – istaknuo je kardinal te nastavio navodeći encikliku Laudato si' – Ali će također odgojiti za suodgovornost za zajednički dom u kojemu živimo.

Uporaba osobnih podataka
Međutim, valja izbjegavati – upozorio je kardinal – nepravilnu i štetnu uporabu ljudskoga dostojanstva, koje uzrokuje pogubne posljedice, a to se odnosi na stvaranje i uporabu podataka, ponajviše osobnih, koji se stvaraju unutar digitalnoga svijeta, kao i na prevladavajuću ulogu algoritama koji obrađuju podatke i proizvode nove podatke i informacije, i to na više razina, a koji su dostupni i onima koji se njima služe jednostavno u komercijalne i propagandne svrhe, ili čak u svrhu manipulacijskih strategija. Nije stoga krajnji cilj usavršiti turizam novim digitalnim tehnologijama, nego da postupnu uporabu tehnologije prati sve veća svijest o osobi i zajednici u smjernom korištenju okoliša i u svrhu održivoga razvoja – istaknuo je pročelnik Dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja.

Ne treba razdvajati ponašanje on-line od ponašanja off-line
Mlade pak, koji čine veći dio onih koji rabe digitalna sredstva, kardinal Turkson je podsjetio na dokument Instrumentum Laboris za pripremu XV. redovne biskupske sinode o mladima. Oni trebaju biti protagonisti svojega „digitalnog života“ ne odvajajući ponašanje on-line od ponašanja off-line, i ne dopuštajući da ih zavara virtualni svijet koji iskrivljava percepciju stvarnosti i gubitak identiteta povezan s pogrješnim prikazom osobe. Nije dovoljno, kako kaže papa Franjo, prolaziti digitalnim putovima, odnosno jednostavno biti spojeni na Internet; potrebno je da tu povezanost prati istinski susret – istaknuo je na kraju kardinal Turkson.