Mirjana Dragićević-Soldo: Gospa traži od nas da vratimo molitvu krunice u svoje obitelji

Gospa traži od nas da vratimo molitvu krunice u svoje obitelji.

Ona kaže da ništa ne može sjediniti obitelji kao zajednička molitva, i da roditelji imaju veliku odgovornost za svoju djecu. Roditelji su ti, kaže dalje Gospa, koji trebaju usaditi korijene vjere u srca svoje djece, a to mogu samo ako zajedno mole i ako zajedno idu na svetu Misu, jer djeca čine samo ono što vide u kući. Djeca trebaju vidjeti da su majci i ocu Bog i Gospa na prvome mjestu, a onda sve ostalo. Ovdje u Međugorju...  imala sam priliku razgovarati s mnogim mlađim bračnim parovima iz svijeta, i svi govore isto. Svi kažu, znaš, nemamo mnogo vremena za molitvu, mnogo radimo, želimo da naša djeca ne pate kao što smo mi patili, želimo im ostaviti što više... Slušajući ih, mislim da griješe. Jer ti možeš svojoj djeci ostaviti sve materijalno što postoji na svijetu, možeš im ostaviti tisuću eura oni će htjeti dvije tisuće, i nikad neće biti zadovoljni. Ali ako svojoj djeci u srcu ostaviš Isusa na prvome mjestu, ona će biti sretna i zadovoljna onim što imaju, jer imati će mir, pravi mir, koji samo Isus Krist može dati.

Kad sam rekla da djeca vide mnogo više nego što mi mislimo, uvijek dadnem primjer koji sam imala u svojoj obitelji, kad je moja starija kćerka Marija imala samo dvije godine. Ja joj nikada nisam govorila o ukazanjima jer sam mislila, što ona s dvije godine može razumjeti. Jednoga dana, dok se igrala sa svojom prijateljicom u sobi, ja sam ih kontrolirala i čula sam ovu drugu malecku da kaže: "Moja mama vozi auto!" Moja Marija je malo šutjela, a onda je rekla: "Moja mama priča s Gospom svaki dan!" Znači, ništa joj nisam rekla, ali je ona sama shvatila što se događa u kući. Zato je važan primjer roditelja.