Banjalučki biskup kod gradonačelnika

U utorak, 17. srpnja 2018, biskup banjolučki dr. Franjo Komarica je prigodom svoga boravka u Bihaću, čiji je „počasni građanin“ susreo se zajedno sa svojim suradnicima i s gradonačelnikom mr. Šukretom Fazlićem.

Osim razgovora o crkvenim institucijama na području grada, posebnu pozornost su posvetili aktualnoj situaciji s migrantima, kojih je svaki dan sve više. Biskup je gradonačelnika informirao kako su i biskupi na nedavnom svome zasjedanju u Banjoj Luci razmatrali tu problematiku, koja postaje sve dramatičnija. Spomenuo je kako su se neke karitativne organizacije Katoličke Crkve iz zemlje i inozemstva već uključile u konkretnu pomoć migrantima, ali je nužno potrebno da i „politička strana - tj. država, entitet, kanton i grad“ nužno učine ono što je u njihovoj nadležnosti i dužnosti s obzirom na ovu veliku ljudsku dramu, koja se svakim danom povećava.

Gradonačelnik Fazlić je zahvalio biskupu Komarici za informacije kao i za podršku Katoličke Crkve napomenuvši kako je upoznao kantonalne, entitetske, državne kao i predstavnike međunarodne zajednice da je grad Bihać na granicama svojih mogućnosti u pružanju pomoći te kako se pribojava da bi situacija sa sve brojnim migrantima kojih već ima preko 4 500 mogla izmaći kontroli ukoliko se žurno od strane svih nivoa vlasti - domaće i stranih - ne pruži prava i učinkovita strategija za zbrinjavanje migranata i dugoročnije rješavanje njihove nezavidne situacije. (TABB)