IZJAVA VIJEĆA BISKUPSKIH KONFERENCIJA EU Pobačaj nikada ne može biti temeljno pravo

Na mrežnim stranicama Vijeća biskupskih konferencija Europske unije (COMECE) objavljena je Izjava Vijeća uoči glasanja u Europskom parlamentu o uključivanju pobačaja u „Povelju Europske unije o temeljnim pravima“ koje je predviđeno za četvrtak, 11. travnja, prenosi HKM.

Da promicanju žena i pravu na život, ne pobačaju i nametanju ideologija

Promicanje žena i njihovih prava nije povezano s promicanjem pobačaja. Radimo za Europu u kojoj žene mogu slobodno živjeti svoje majčinstvo i kao dar za sebe i društvo u kojem biti majka ni na koji način nije ograničenje za osobni, društveni i profesionalni život. Promicanje i omogućavanje pobačaja ide u suprotnom smjeru od stvarnog promicanja ženâ i njihovih prava.

Pobačaj nikada ne može biti temeljno pravo. Pravo na život temeljni je stup svih drugih ljudskih prava, a posebno prava na život najranjivijih, krhkih i bespomoćnih, poput nerođenog djeteta u majčinoj utrobi, migranata, starijih, osoba s invaliditetom i bolesnika. Crkva je oduvijek naučavala tu dosljednost: “Stoga se mora reći sa svom snagom i jasnoćom, čak i u naše vrijeme, da je ta obrana života nerođenoga duboko povezana s obranom svih drugih ljudskih prava. Ona uključuje uvjerenje da je ljudsko biće uvijek sveto i nepovredivo, u svakoj situaciji i na svakom stupnju razvoja. Ljudsko je biće samo po sebi cilj, a nikada sredstvo za rješavanje ostalih problema. Ako tog uvjerenja nestane, isto će zadesiti i čvrste i stalne temelje za obranu ljudskih prava, koja će tako postati žrtvom prolaznih hirova trenutačnih moćnika” (Deklaracija Dignitas Infinita o ljudskom dostojanstvu, Dikasterij za nauk vjere, travanj 2024., br. 47).

Europska unija mora poštovati različite kulture i tradicije država članicama i njihove nacionalne nadležnosti. Europska unija ne može nametati drugima, unutar i izvan svojih granica, ideološka stajališta o ljudskoj osobi, spolnosti i rodu, braku i obitelji itd.

Povelja o temeljnim pravima EU ne može uključivati prava koja nisu od svih priznata i koja izazivaju podjele. Ne postoji priznato pravo na pobačaj u europskom ili međunarodnom pravu, a načini na koji se ovo pitanje tretira u ustavima i zakonima država članica znatno se razlikuju. Kao što Preambula navodi, Povelja mora poštovati “raznolikost kultura i tradicija naroda Europe”, kao i “ustavne tradicije i međunarodne obveze zajedničke državama članicama”.

Odobreno od strane Stalnog odbora COMECE-a:

✠ Mariano Crociata, biskup Latine, predsjednik

✠ Antoine Hérouard, nadbiskup Dijona (Francuska), prvi potpredsjednik

✠ Nuno Brás da Silva Martins, biskup Funchala (Portugal), potpredsjednik

✠ Czeslaw Kozon, biskup Kopenhagena (Švedska), potpredsjednik

✠ Rimantas Norvila, biskup vilkaviški (Litva), potpredsjednik