Papa uskoro proglašava devet novih blaženika

Na svetkovinu Sv. Josipa, 19. ožujka papa Franjo primio je u audijenciju prefekta Kongregacije za kauze svetaca Angela kard. Becciua te je tom prigodom odobrio nove dekrete kojima će Crkva biti bogatija za devet blaženika i pet slugu Božjih.

Među novim blaženicima je osam mučenika. Od toga je sedam rumunjskih biskupa: Valerio Traiano Frenţiu, Vasile Aftenie, Giovanni Suciu, Tito Livio Chinezu, Giovanni Bălan, Alessandro Rusu e Giulio Hossu, koji su žrtve komunističkog režima između 1950.i 1970., kao i talijanski misionar,Alfredo Cremonesi, koji je ubijen iz mržnje prema vjeri 1953. u selu Donoku u Myanmaru.

Također, blaženicom će biti proglašena i Maria Emilia Riquelme y Zayas (1847.-1940.), utemeljiteljica Kongregacije misionarskih sestara Presvetog sakramenta i Blažene Djevice Marije Bezgrešne. Ovoj rođenoj Španjolki priznato je čudo po njezinu zagovoru koje je jedan od uvjeta za uzdizanje na čast oltara.

Osim toga prepoznate su i herojske vrline za pet službenika Božjih i to za: Francesca Maria Di Francia, Mariu Hueber, Mariu Teresu Camera, Mariu Teresu Gabrieli i Giovanna Francesca od Duha Svetoga.