Svjetski susret mladih koji su odabrali posvećeni život

„Probudite svijet!“ poruka je Svetog Oca, posvećenim osobama cijeloga svijeta u Godini njima posvećenoj (Godina posvećenog života), koja će ujedno biti nit vodilja na Međunarodnom susretu mladih koji su se odlučili za redovnički život, a koji će se održati od 15. do 19. rujna 2015. godine u Rimu.

S podnaslovom: „Evanđelje – proroštvo – nada“ istaknute su tri jezgre oko kojih će se susret, u organizaciji Kongregacije za institute posvećenog života i društva apostolskog života, odvijati. Riječ je o mladima koji se nalaze neposredno pred novicijatom, o razdoblju razlučivanja i kušnje u vremenu privremenih zavjeta i unutar godina od polaganja vječnih zavjeta određenih od strane samih instituta i Kongregacija.


Cilj susreta je življenje i iskustvo formacije preko biblijskih produbljenja, teološko karizmatskih i eklezioloških elemenata temeljnih za posvećeni život. Bit će i mogućnost podijele vlastitog iskustva, želja i očekivanja s drugima ne zaboravljajući pritom slavlje i svjedočanstvo vitalnosti redovničkog zvanja. Susret koji spada među ostale inicijative u Godini posvećenog života, predviđa trenutke zajedništva, koji će se održavati tijekom jutra u dvorani Pavao VI. Bit će to vrijeme osluškivanja.

U popodnevnim i večernjim satima predviđeni su susreti na razini jezičnih skupina: talijanske, francuske, engleske, španjolske i portugalske skupine. To će biti trenuci razmjene, slavljenja i svjedočenja.

Program predviđa i različita produbljivanja, slušanje svjedočanstava, dijalog sa i među mladim redovnicima i redovnicama. Bit će točaka otvorenih svima, kao što je molitveno bdijenje na Trgu svetoga Petra i zaključna misa u Bazilici.

Predstavljajući ovaj susret, tajnik Kongregacije za redovnike nadbiskup José Rodríguez Carballo u razgovoru za agenciju Sir, objasnio je kako će glavne teme biti posveta, bratski odnos, sestrinski suživot te poslanje. Praktično govoreći, mladi će biti pozvani podijeliti s drugima svoje radosti i nade. „Očekujemo najmanje 5000 mladih iz cijeloga svijeta“, kazao je nadbiskup.

„Na početku se sve čini važnim, ali tijekom vremena pojavi se rizik i težnja da nekako sve padne u drugi plan“, pojasnio je nadbiskup. „Izazov se sastoji u tome da se osnaži identitet koji svoje jedinstvo nalazi u glavnim elementima posvećenog života: u zavjetima, bratstvu i u poslanju“, kazao je dodaojući: „Stoga je neophodno duboko jedinstvo u tim glavnim točkama, a sloboda u ostalima.“

Više vijesti iz Crkve čitajte OVDJE