VELIKA RADOST ZA CRKVU! Kardinal John Henry Newman bit će proglašen svetim

Papa Franjo je prošlih dana primio kardinala Angela Becciua, pročelnika Zbora za proglašenje svetih, te odobrio objavljivanje dekreta o dvoje novih svetaca, jednoga blaženika i petero časnih slugu Božjim.

Među novoproglašenim svecima bit će i blaženi kardinal John Henry Newman, rođen u Londonu 1801. godine, koji je kao mladić zaređen za svećenika Anglikanske Crkve. Nakon višegodišnjeg intenzivnog razmišljanja i molitve, došao je do zaključka da je Rimokatolička Crkva pravi čuvar učenja Isusa Krista te je prešao na katoličku vjeru. Zaređen je za svećenika 1847. godine, a 1879. mu je papa Lav XIII. podijelio kardinalsku čast. Umro je u Birminghamu 11. kolovoza 1890. godine. Papa Benedikt XVI. ga je u tom istom gradu 19. rujna 2010. godine proglasio blaženim.

Tijekom molitvenoga bdijenja uoči beatifikacije, papa emeritus Benedikt XVI. rekao je da nas kardinal Newman uči da, ako smo prihvatili Kristovu istinu i Njemu posvetili svoj život, onda ne može biti nikakvoga razdvajanja između onoga što vjerujemo i načina na koji živimo. Newmanov život – naglasio je – uči nas da strast za istinom, intelektualnom iskrenošću i istinskim obraćenjem ima veliku cijenu koju treba platiti. Istina koja nas oslobađa ne može se zadržati za sebe; ona zahtijeva svjedočanstvo, ima potrebu da ju se čuje, a na kraju njena moć uvjeravanja dolazi od nje same, a ne od ljudske rječitosti ili prosudbi kojima može biti obuhvaćena – rekao je Papa emeritus.

Na misi beatifikacije papa Benedikt XVI. je istaknuo da je kardinal Newman živio duboko ljudsku viziju svećeničke službe u predanoj brizi za ljude u Birminghamu, posjećujući bolesne i siromašne, tješeći napuštene, brinući se za one u zatvoru. Nije čudo – dodao je – da je nakon njegove smrti više tisuća ljudi izišlo na ulice kojima su pronijeli njegovo tijelo na putu prema grobnici. Moto kardinala Newmana, "Cor ad cor loquitur" ("Srce govori srcu") omogućuje nam da proniknemo njegovo shvaćanje kršćanskoga života kao poziva na svetost, doživljenu kao snažnu želju ljudskog srca da uđe u intimno zajedništvo s Božjim Srcem – kazao je Benedikt XVI.