Zajedništvom protiv stigmatizacije siromaštva: Crkva u Hrvatskoj brine se o 84.000 siromašnih i svaki dan dodijeli 3000 obroka

Na okruglome stolu održanom u petak Splitu pod nazivom “Zajedništvom protiv stigmatizacije siromaštva” istaknuto je kako u javnosti treba više govoriti o humanitarnim aktivnostima Crkve i učiniti vidljivima dobre stvari koje ona čini u Hrvatskoj“

Jedna od najvećih akcija hrvatskoga Caritasa je ‘Tisuću radosti’ koja djeluje u cijeloj Hrvatskoj, u svim biskupijama i nadbiskupijama, i kojom se raznim inicijativama brine o siromašnima, razorenim obiteljima, braniteljima, posljedicama rata”, rekla je ravnateljica Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije Vlatka Topalović.

Po njezinim riječima, u Hrvatskoj ima 1500 župnih zajednica, a u svakoj od njih u prosjeku je najmanje 20 siromašnih obitelji.

“Crkva u Hrvatskoj brine se o 84.000 siromašnih i svaki dan dodijeli 3000 obroka, a u prihvatilištima pod ovlašću Crkve svakodnevno je oko 100 beskućnika”, podsjetila je Topalović.

Istaknula je kako Crkva u Hrvatskoj vrlo mnogo radi kad je riječ o brizi za siromašne, ali se o tomu ne govori.
“Dobro koje čini Crkva treba biti vidljivo i primijećeno”, dodala je Topalović.

Po njezinim riječima, pri pomaganju siromasima iznimno je važna “kultura susreta” jer se u njihovoj blizini mogu uočiti korijeni njihova siromaštva.

“Kulturom susreta otkrivamo slabosti siromaha, ali to je proces u kojem ujedno otkrivamo i vlastite slabosti”, rekla je Topalović, dodajući kako je susret sa siromasima “put nove evangelizacije”.

Također je istaknula kako su, po najnovijim statističkim podatcima, od 7,5 milijarda stanovnika na svijetu njih 2,2 posto siromasi.

“Drago nam je što je papa Franjo proglasio 19. studenoga ove godine Svjetskim danom siromaha – dakle ne siromaštva kao pojave, nego je u središte stavljen siromah”, rekla je Topalović i poručila da su siromasi “trajna opomena na savjesti čovječanstva.”

Voditelj Obiteljskog savjetovališta Caritasa Zadarske nadbiskupije Mladen Klanac ocijenio je kako u Hrvatskoj država nedovoljno prepoznaje angažman Crkve.

“Ne postoji dovoljna svijest o Crkvi da ona ima što reći o svim problemima o kojima ima dovoljno znanja. U Hrvatskoj je još djelomično na snazi komunistički mentalitet po kojemu mi iz Crkve ne smijemo govoriti”, rekao je Klanac te dodao kako se Crkva treba staviti “na put obrazovanja i još više reći o pojedinim teškoćama”.

Također je istaknuo da Crkva pomaže u borbi za uključivanje siromaha u društvo, ali, dodao je, u njoj je “premalo proročkog glasa da bi se razbijali stereotipi”.

Dragan Lovrović iz Caritasova doma “Sv. Ana” za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja u Rijeci govorio je o psihosocijalnom tretmanu za počinitelje nasilja u obitelji kao obliku prevencije nasilnog ponašanja.
“Naglasak je na muškoj socijalizaciji i sagledavanju muške uloge u odnosu na obitelj u suprugu, ali taj problem je širok”, rekao je Lovrović.

Sudionici okruglog stola, koji je održan u sklopu Dana socijalne zauzetosti, također su istaknuli kako posljedice siromaštva nisu samo materijalne, nego i egzistencijalne jer je sve više pojedinaca i obitelji koji zbog nezaposlenosti ili niskih primanja ne mogu pokriti primarne egzistencijalne potrebe – hranu, troškove stanovanja, odijevanja i liječenja. Također je rečeno da treba reagirati na “kulturu odbacivanja siromaha”.