Fra Jozo Grbeš: Depopulacija gorući problem našeg naroda vecernji.ba

Fra Jozo Grbeš: Depopulacija gorući problem našeg naroda

Hrvatsku akademiju za znanost i umjetnost u BiH posjetio je provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Jozo Grbeš. Provincijala je u prostorijama HAZU-a u BiH primilo izaslanstvo prevođeno predsjednikom, akademikom Mladenom Bevandom u kojem su bili i dopredsjednik, akademik Ante Mišković te glavni tajnik, akademik Frano Ljubić, javlja vecernji.ba.

Prvi posjet

Ovo je bio prvi službeni posjet čelništva Hercegovačke franjevačke provincije HAZU-u u BiH. Razgovor je protekao u prijateljskom i ugodnom ozračju. Izaslanstvo je upoznalo provincijala s osnutkom, radom, organizacijom, sastavom i glavnim programskim zadacima Akademije. Pritom su podsjetili da i drugi konstitutivni narodi imaju svoje nacionalne akademije, i to: u Republici Srpskoj od 1994. ANU RS-a, a Bošnjaci imaju BANU od 2012. godine. Naglašena je dobra sporazumna suradnja sa spomenutim akademijama, navodi se u priopćenju Tajništva HAZU-a u BiH. Predsjednik, akademik Mladen Bevanda smatra da Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji pripadaju neizmjerne zasluge za razvoj Hercegovine. Posebno ističe otvaranje dvanaest pučkih škola te glasovitu gimnaziju u Širokom Brijegu – prvu na ovim prostorima, opismenjavanje tisuća ljudi po fra Didakovoj metodi, zatim otvaranje prvog muzeja u BiH na Humcu, a tu su i brojni časopisi te bogata publicistika.

- Ukratko, mnogi franjevci su kao vrsni znanstvenici i intelektualci, kao i njihova bogoslovija i gimnazija, predstavljali pravi rasadnik intelektualaca, bili su odgajatelji, obrazovatelji i socijalni djelatnici puka - kazao je akademik Bevanda, osvrnuvši se na skupove u organizaciji Akademije: znanstveno-stručni skup u povodu obilježavanja 150. obljetnice osnutka prve hrvatske tiskare i pojave nakladništva u Hercegovini (Tiskara katoličkog poslanstva u Hercegovini - Typographia Missionis Chatolicae in Hercegovina 1872.) i okrugli stol u povodu 200. obljetnice rođenja fra Grge Martića. Akademija u ovoj godini planira obilježiti 110. godišnjicu rođenja književnika fra Janka Bubala te 200. godišnjicu prve pučke škole u BiH, u Tolisi, Orašje.

Provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Jozo Grbeš zahvalio je sugovornicima na pozivu i izrazio želju za boljom suradnjom Provincije i Akademije u budućnosti. Govorio je o značaju obrazovnih, znanstvenih ustanova, odnosno o važnosti znanosti i izobrazbe za napredak svakog naroda. Posebno se osvrnuo na svoju subraću u SAD-u, gdje je i sam proveo desetak godina, o njihovim zaslugama u prošlosti, kao i o trenutačnom radu i djelovanju. Budući da su u Americi po većim gradovima nazočni i djeluju jezuiti, naglašava njihov moto koji se koristi i u Hercegovini “Mi educiramo duh i intelekt”, jer znanje je i moć. Smatra da na tom putu treba i dalje nastaviti. Upoznao je nazočne s procesom digitalizacije Franjevačke knjižnice. Posebno naglašava problem demografske krize i odlaska ljudi. Smatra da se politika, Akademija i Crkva trebaju posvetiti pitanju depopulacije kao zajedničke zadaće na dobrobit svih.

Značajne obljetnice

Izaslanstvo Akademije i provincijal složni su da je depopulacija jedan od gorućih problema, koja se može i mora zajednički rješavati. Složili su se oko iznimne važnosti Sveučilišta u Mostaru kao jedinom na kojemu se nastava izvodi na hrvatskome jeziku u BiH. Razgovaralo se i o obilježavanju značajnih godišnjica pojedinaca i događaja koji dolaze ove i iduće godine. Suglasni su oko potrebe suradnje HAZU-a u BiH i Hercegovačke franjevačke provincije.