Novi spot posvećen Vukovaru uoči obljetnice ”Učit ćemo djecu svoju da nikad ne zaborave Vukovar”

Vukovare, grade, ponosno izgovaramo tvoje ime!

Novi spot posvećen Vukovaru uoči obljetnice ”učit ćemo djecu svoju da nikad ne zaborave Vukovar”

 

Označeno u