Papinska misijska djela pozivaju na pisanje pisama misionarima ili djeci u svijetu PAPINSKA MISIJSKA DJELA

Papinska misijska djela pozivaju na pisanje pisama misionarima ili djeci u svijetu

Povodom Svjetskog dana pisanja pisama koji se obilježava 11. svibnja, Papinska misijska djela u Republici Hrvatskoj pozivaju na pisanje pisama ili slanje crteža misionaru, misionarki, ili nekom vršnjaku u svijetu.

Misionare je moguće upoznati na mrežnoj stranici Nacionalnoga misijskog ureda u RH.

Pismo ili crtež za misionare ili za djecu u svijetu može se poslati na adresu: Papinska misijska djela, Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb. Na omotnici je potrebno napisati ime misionara kojemu se piše, ili ako je pripremljeno za djecu svijeta.