Plan uništenje Katoličke Crkve

Memoari anti-apostola; plan za uništenje općeg ustava Crkve

Plan za uništenje Katoličke crkve a koji se po svemu sudeći počeo odvijati!

Kao i kroz povijest i u naše vrijeme Crkva je Katolička izložena velikim iskušenjima, izvrgnuta svakakvim napadima i najrazličitijim progonstvima. No, varaju se oni koji svim silama žele uništiti Crkvu i na tome neumorno rade. Ona je neuništiva: Sam Bogočovjek, Isus Krist, zajamčio nam je: “Vrata pakla neće je nikada nadvladati!” Ovo što vam donosimo samo je plan koji posjeduje masonerija, oni koji mrze i pod svaku cijenu žele čovjeka – a taj plan obistiniti će se onoliko koliko je to volja Božja a ne onoliko koliko su si zamislili. Šteta što su uvjereni u drugačije jer ići protiv Boga znači ići protiv sebe – igrati za vlastito uništenje.

1. Uklonite već jednom zauvijek Sv. Mihaela, zaštitnika Katoličke crkve iz svojih molitava u sv. misi i izvan nje. Odstranite njegove kipove tvrdeći da oni odvraćaju od štovanja Krista.

2. Uklonite korizmene pokorničke vježbe, kao što je neuzimanje mesa petkom ili post; spriječite svaki čin samozataje. Umjesto njih treba promicati djela užitka ter sreću i ljubav prema bližnjemu. Kažite: "Krist je već za vas zaslužio raj" i "svaki je čovječji napor beskoristan". Recite svima da se ozbiljno zabrinu za svoje zdravlje. Zagovarajte potrošnju mesa, naročito svinjskoga.

3. Zadužite protestantske pastore da preispituju sv. misu i da je obesvete. Sijte sumnju u stvarnu prisutnost u hostiji i potvrđujte da je hostija - s većom blizinom protestantskoj vjeri - samo kruh i vino jer da je treba prihvatiti samo kao znak. Rasijte protestante u sjemeništa i škole. Ohrabrite ekumenizam kao put jedinstvu. Optužite svakoga koji vjeruje u stvarnu prisutnost kao osobu razornu i neposlušnu prema Crkvi.

4. Zabranite latinsko misno bogoslužje, klanjanje i napjeve, jer oni sjedinjuju osjećaj otajstva i štovanja. Predstavite ih kao vračarske čarolije. Ljudi će svećenike prestati smatrati ljudima s višom inteligencijom koje treba poštovati kao nositelje božanskih tajni.

5. Ohrabrite žene da u crkvi ne pokrivaju glave koprenom. Kosa djeluje uzbuđujuće. Zahtijevajte da žene budu čitateljice i svećenice. Prikažite to kao demokratsku zamisao. Utemeljite pokret za oslobođenje žene. Tko ulazi u crkvu mora biti obučen u zapuštene haljine da bi se tu osjećao kao u kući. To će oslabiti važnost sv. mise.

6. Odvraćajte vjernike da klečeći primaju pričest. Kažite časnim sestrama da moraju odvraćati djecu, prije i nakon pričesti, od držanja sklopljenih ruku. Recite da ih Bog ljubi takvima kakvi jesu ter da želi da se oni osjećaju sasvim udobno. Ukinite u crkvi klečanje i svako poklanjanje. Kažite osobama da tijekom mise svoju vjeru trebaju svjedočiti stojeći.

7. Odstranite svetu glazbu orgulja. U crkvu uvedite gitare, židovske harfe, bubnjeve, udaraljke i grohotni smijeh. To će narod odvratiti od osobne molitve i od razgovora s Isusom. Uskraćujte Isusu vrijeme za poziv djeci na vjerski život. Oko oltara izvodite liturgijske plesove, priredbe i koncerte u razdražujućim haljinama.

8. Oduzmite sveti značaj pjesmama Majci Božjoj i Sv. Josipu. Njihovo štovanje nazovite idolopoklonstvom. Učinite smiješnim one koji ustraju u tome. Uvedite protestantske pjesme. To će stvoriti dojam da Katolička crkva, konačno, priznaje da je protestantizam prava vjera ili u najmanju ruku da je on jednak Katoličkoj crkvi.

9. Ukinite sve himne pa i one Isusu, jer oni u ljudima potiču pomisao na stanje sreće i vedrine, a koja već od djetinjstva proistječe iz mrtvljenja i pokore prema Bogu. Uvedite nove pjesme samo da biste uvjerili svijet u to da su pređašnji obredi na neki način lažni. Osigurajte da u svakoj misi bude barem jedna pjesma u kojoj se Isus ne spominje jer da ta pjesma govori samo o ljubavi prema ljudima. Mladež će biti oduševljena kada čuje da se govori o ljubavi prema bližnjemu. Propovijedajte ljubav, snošljivost i sklad. Ne spominjite Isusa, zabranite i spomen na Posvećenu Hostiju.

10. Odstranite sve svetačke moći iz oltara, a postupno i te oltare. Zamijenite ih poganskim stolovima bez posvete, koji mogu biti upotrijebljeni za prinošenje ljudskih žrtava tijekom sotonskih misa. Ukinite crkveni zakon koji zahtijeva slavlje sv. mise samo na oltarima koji imaju moći.

11. Prekinite s običajem služenja sv. mise u prisutnosti Presvetog Sakramenta u svetohraništu. Ne dopustite bilo kakvo svetohranište na oltarima na kojima se slavi sv. misa. Stol treba izgledati kao kuhinjski stol. Mora biti prenosiv da bi se izrazilo da on nikako nije svet, nego da mora služiti dvostrukoj svrsi, kao npr. stol za predavanje ili kartanje. Poslije stavite barem jednu stolicu uz taj stol. Svećenik mora tu zauzeti mjesto da bi pokazao da se on poslije pričesti odmara kao nakon jela. Svećenik nikada ne smije klečati niti se poklanjati za vrijeme sv. mise. Kad se jede, u stvari, nikad se ne pokliče. Svećenikova stolica mora biti smještena na mjestu svetohraništa. Ohrabrite narod da časti svećenika i da mu se divi umjesto hostiji, da bude poslušan njemu umjesto Kristu. Kažite ljudima da je svećenik Krist, njegova glava. Svetohranište smjestite na drugo, manje vidljivo mjesto.

12. Uklonite svece iz crkvenog kalendara, neke uvijek u određenim razdobljima. Zabranite svećenstvu da propovijeda o svecima, osim o onim koji se spominju u Evanđelju. Recite narodu da bi se zbog toga, možda nazočni protestanti u crkvi, mogli sablazniti. Izbjegavajte sve ono što smeta protestantima.

13. Kada čitate Evanđelje, izostavljajte riječ "sveti", na primjer, umjesto "Evanđelje po svetom Ivanu", redite jednostavno: "Evanđelje po Ivanu". Tako će narod pomisliti da ih više ne treba štovati. Pišite stalno nove biblije, sve dok ne budu istovjetne s onim protestantskim. Ispuštajte pridjev "Sveti" u izričaju "Duh Sveti". To će otvoriti put. Ističite žensku narav Boga kao majke pune nježnosti. Ukinite uporabu naziva "Otac".

14. Učinite sve da nestanu sve knjige osobnoga milosrđa ter ih uništite. Dosljedno, također će prestati litanije Presvetomu Srcu Isusovu, Majci Božjoj, Sv. Josipu kao priprava za svetu pričest. Zahvala poslije pričesti postat će također suvišna.

15. Neka također nestanu svi kipovi i slike anđela. Zašto bismo se morali spoticati o kipove naših neprijatelja? Nazovite ih bajkama ili pričicama za laku noć. Ne dopuštajte razgovor o anđelima, jer bi ozlojedio naše prijatelje protestante.

16. Ukinite mali egzorcizam za istjerivanje zlih duhova, uznastojte oko toga objaviti da đavli ne postoje. Objasnite da je to metoda primijenjena u Bibliji za označavanje zla i da bez zlobnika ne mogu opstati zanimljive priče. Kao posljedica toga ljudi neće vjerovati u opstojnost pakla, niti će se bojati da bi u nj ikada pali. Ponavljanje da pakao nije ništa drugo doli udaljenost od Boga i da nema strašnijeg od toga, ako se u biti radi o samu životu kao ovdje na zemlji.

17. Naučavajte da je Isus bio samo čovjek koji je imao braću i sestre ter da je mrzio vlastodršce. Objasnite da je volio društvo bludnica, posebno Marije Magdalene, da mu nije stalo ni do crkava ni sinagoga. Kažite da je savjetovao neposluh svećeničkim poglavarima, objasnite da je bio veliki učitelj koji je zastranio s pravog puta kada je odbio poslušnost svećeničkim poglavarima. Obeshrabrite razgovor o Križu kao pobjedi; naprotiv, prikažite to kao promašaj.

18. Prisjetite se da možete navesti časne sestre na izdaju njihova zvanja ako se okrenete njihovoj taštini, draži i ljepoti. Učinite da promijene crkvenu odoru, a to će dovesti, naravno do toga da odbace svoje krunice. Objavite svijetu da u njihovim samostanima postoje nesuglasice. To će spriječiti njihova zvanja. Kažite časnim sestrama da neće biti prihvaćene ako se ne odreknu svoga redovničkog odijela. Također, pospješujte među narodom gubitak povjerenja prema crkvenoj odjeći.

19. Spalite vjeronaučne priručnike. Kažite vjeroučiteljima da naučavaju ljubiti Božja stvorenja umjesto samoga Boga. Otvoreno ljubiti svjedočanstvo je zrelosti. Učinite da se izraz "seks" svaki dan rabi u vašim vjeronaučnim razredima. Učinite od seksa novu religiju. Uvedite slike seksa u vjersku pouku da biste naučili djecu stvarnosti. Osigurajte da slike budu jasne. Ohrabrite škole da postanu napredni mislioci na području spolnog odgoja. Uvedite spolni odgoj uz pomoć biskupova ugleda, tako da roditelji neće ima ništa protiv toga.

20. Ugušite katoličke škole, priječeći zvanja časnih sestara. Otkrijte časnim sestrama da su malo plaćene socijalne radnice i da će ih Crkva uskoro ukinuti. Uznastojte da nastavnik katolički laik prima istu plaću kao i onaj državnih škola. Zaposlite nastavnike nekatolike. Svećenici moraju primati jednaku plaću kao i odgovarajući svjetovni službenici. Svi svećenici moraju skinuti svoje svećeničko odijelo i svoje križeve, tako da ih svi mogu prihvatiti. Učinite smiješnima one koji se ne prilagođavaju.

21. Uništite Papu srušivši njegova sveučilišta. Odvojite sveučilište od Pape, govoreći da bi ih tada vlada mogla pripomoći. Zamijenite nazive vjerskih zavoda sa svjetovnim imenima za promicanje ekumenizma. Na primjer, umjesto "Škola Bezgrješnog Začeća" kažite: "Nova viša škola". Ustanovite odjele za ekumenizam u svim biskupijama i pobrinite se za njih da ih nadziru protestanti. Zabranite molitve za papu i one upravljene Mariji, jer one obeshrabruju ekumenizam. Navijestite da su mjesni biskupi nadležne vlasti. Tvrdite da je papa samo reprezentativan lik. Objasnite ljudima da papin nauk služi samo za razgovor ali da je uostalom lišen važnosti.

22. Borite se protiv papine vlasti, postavivši dobnu granicu njegovoj službi. Sužavajte mu vlast malo pomalo, objasnite da ga želite zaštititi od prevelika rada. 23. Budite odvažni. Oslobodite Papu uvođenjem biskupskih vijeća. Tada će Papa postati samo reprezentativan lik, kao u Engleskoj gdje vladaju Gornji i Donji dom i od kojih kraljica prima naredbe. Potom oslabite biskupov autoritet, ustanovivši jednu ustanovu na svećeničkoj razini koja će biti njegov takmac. Kažite da tako svećenici dobivaju na pažnji koju zaslužuju. I naposljetku, oslabiti ovlasti svećenika ustanovljenjem skupine laika koji trebaju zagospodariti svećenicima. To će proizvesti takvu mržnju da će Crkvu napustiti čak i kardinali pa će onda Crkva biti demokratična, kao nova Crkva.

24. Smanjite zvanja za svećeništvo tako da laici izgube strahopoštovanje prema njemu. Javna sablazan jednog svećenika uništit će na tisuće zvanja. Hvalite svećenike koji su znali radi ljubavi prema ženi sve ostaviti i proglasite ih junacima. Častite svećenike koji su postali laici kao izvorne mučenike toliko potlačene da dalje nisu mogli to podnositi. Osuđujte, također, kao sablazan da naša subraća masoni u svećeništvu moraju biti otkriveni a njihova imena objavljivana. Budite snošljivi prema klericima homoseksualcima. Kažite ljudima da svećenici pate od usamljenosti.

25. Počnite zatvarati crkve zbog manjka svećenika. Tu praksu proglasite dobrom i štedljivom. Objasnite da Bog sluša naše molitve ma gdje mi bili. Zato crkve postaju čudovišno rasipanje novca. Prije svega, zatvorite crkve u kojima se od davnine prakticira tradicionalna pobožnost.

26. Koristite vijeća laika i svećenika slabića u vjera da bez teškoća osude i kude svako Marijino ukazanje i svako primjetno čudo, posebice Sv. Mihaela Arkanđela. Osigurajte da ništa od toga, ni u kojoj mjeri ne zadobije odobrenje po Drugom vatikanskom saboru. Označite kao neposluh, u odnosu na vlas, ako netko posluša objave ili upravo ako netko razmišlja o njima. Proglasite vidioce kao neposlušne crkvenoj vlasti. Učinite da izgube dobar glas i da ne budu poštovani, pa tada nitko neće pomisliti obazirati se njihove poruke.

27. Izaberite protupapu. Tvrdite da će on protestante vratiti u Crkvu, a možda čak i Židove. Protupapa će moći biti izabran, ako bude dano pravo glasa biskupima. Tada će biti izabrani mnogi protupape kao kompromis. Tvrdite da je pravi Papa mrtav.

28. Ukinite ispovijed prije svete pričesti za učenike drugog i trećeg razreda tako da im ne bude više stalo do nje kada budu pohađali četvrti i peti razred i poslije više razrede. Tada će ispovijedi nestati. Uvedite (prešutno) zajedničku ispovijed sa skupnim odrješenjem. Objasnite narodu da je to zbog manjka svećenika.

29. Neka pričest dijele žene i svjetovnjaci. Kažite da je ovo doba laika. Započnite s davanjem hostije na ruke, kao protestanti, umjesto na jezik. Razjasnite da je Krist to činio na isti način. Prikupite nekoliko hostija za "crne mise" u našim hramovima. Potom podijelite, umjesto osobne pričesti jedan pehar neposvećenih hostija koje se mogu sa sobom ponijeti kući. Objasnite da se tako božanski darovi mogu uzimati svaki dan. Postavite automatske razdavače hostija za pričest i nazovite ih svetohraništima. Kažite da se moraju razmijeniti znakovi mira. Ohrabrite ljude da se pomiču u crkvi da bi se prekinula pobožnost i molitva. Ne križajte se; umjesto toga dajte znak mira. Objasnite da se je i Krist pomicao da bi pozdravio učenike. Ne dopuštajte bilo kakvu sabranost u tim trenutcima. Svećenici moraju okrenuti leđa hostiji i častiti narod.

30. Nakon izbora protupape raspustite biskupska vijeća, a i svećenička udruženja ter župna vijeća. Zabranite svim redovnicima da bez dopuštenja raspravljaju o tim novim odredbama. Pojasnite da Bog ljubi poniznost i mrzi one koji teže za slavom. Optužite za neposluh prema crkvenim vlastima sve koji postavljaju pitanja. Obeshrabrujte poslušnost prema Bogu. Kažite ljudima da moraju slušati ove crkvene starješine.

31. Udijelite papi (= protupapi) najveću ovlast u izboru svojih nasljednika. Naredite, pod kaznom izopćenja, svima onima koji vole Boga da nose znak Životinje. Međutim, ne imenujte ga "znakom životinje". Ne smije se činiti znak križa niti upotrebljavati nad osobama ili preko njih (ne smije se više blagoslivljati). Čin križa bit će označen kao idolopoklonstvo i neposluh.

32. Tvrdite da su lažne prethodne dogme osim one o papinoj nezabludivosti. Isusa Krista proglasite promašenim prevratnikom. Navijestite da će pravi krist ubrzo doći. Samo izabranog protupapu treba slušati. Recite ljudima da se moraju pokloniti kada se bude izgovaralo njegovo ime.

33. Naredite svim papinim podanicima da se bore u svetim križarskim bojevima da bi se proširila jedna jedina svjetska vjera. Đavao zna gdje se nalazi sve izgubljeno blago. Bez samilosti osvojite svijet! Sve će to donijeti čovječanstvu ono za čim je ono uvijek žudilo: "zlatno razdoblje mira"!

Izvor: Il piano massonico per la destruzione della Chiesa Cattolica, Teologica, La rivista della nuova vangelizzazione, br. 14, žujak/travanj 1998., str. 22-25. Hrvatski prijevod najprije je objavio časopis Nova tribina, Split, 1999.godine, br. 18, str. 43-46; a zatim MI, list mladih, Zagreb br. 10, 2001 god.