Odlučujuća bitka između Kraljevstva Krista i Sotone vodit će se oko braka i obitelji

Obiteljska zajednica temelj je moralno ispravnog i čestitog društva. Međutim, cjelovita i dobro uređena struktura obitelji izgrađena je na višem temelju od svjetovnih sredstava.

Obitelj je sveti okvir Božje sakramentalne ljubavi i strukturna snaga protiv sila zla. Nema spora da se u prošlom stoljeću protiv obitelji vodila borba i na svjetovnoj i na duhovnoj razini. Kardinal Carlo Caffarra rekao je da je s. Lucia izjavila sljedeće: „odlučujuća bitka između Kraljevstva Krista i Sotone vodit će se oko braka i obitelji“. Ova izjava mnogo govori, jer u naše vrijeme (XXI. stoljeće) događa se uništenje braka i obiteljske zajednice, samog okvira potrebnog za razvoj čestitog društva. To je polagana i postojana erozija, dok sile protiv pravednosti nastavljaju napadati obitelj kroz ekonomsko propadanje, društvene klasne razlike, individualizam i na kraju, osakaćenje čestitog života uz slabu duhovnu podršku zemaljskih pastira.

Obitelj je sveta institucija, utemeljena na prirodnom zakonu, Božje ljubavi i milosrđa. Razlog zašto je obiteljska struktura izgrađena na više od sekularnih određenja je taj što je strukturirana hijerarhija obiteljske jedinice odlučujuća snaga protiv sila zla. Takva se hijerarhija može činiti nepotrebnom ili staromodnom u moderno doba, jer se ljudi oslanjaju na moralni relativizam, vladavinu većine i individualna prava, a ne na milosrđe, služenje i nesebičnost. Same aspekte koji oblikuju obitelj modernisti smatraju pogrdnim, a progresivni pedagozi perpetuiraju kao uvredljive. Nema sumnje da je takve nadmoćne glasove masama teško ignorirati dok se buduće generacije bore za pronalazak svrhe u ovozemaljskom životu i bune se protiv onoga što je istinito, dobro i lijepo.

Iako se glasovi prkosa mogu činiti glasnima i neometanima, duhovna bitka nije gotova; bjesni rezonantnom snagom. Zle sile protiv Boga neće pobijediti, jer postoji protunapad radi pobjede nad zlom. Ponekad se može činiti besplodnim jer je cijeli svijet u neredu i preplavljen porocima, ali uvijek postoji nada. Čak i među gomilama, u mnogim čestitim dušama postoji želja da se pouzdaju u Boga i Njegovu slavu. Dakle, gdje ćemo pronaći to samopouzdanje za obranu od ovozemaljskih bitaka? Nema sumnje da su učinci molitve i posta bitni za borbu. Uz molitvenu povezanost s Bogom, krajnja borba protiv razornih zlih sila koje se infiltriraju u moderno društvo leži u tradicionalnoj obiteljskoj strukturi.

Na definiciju obitelji prečesto se gleda s površnim značenjem koje se usredotočuje na ekonomsku korist, društvene klasne razlike i materijalnu akumulaciju. Obitelj je temelj koji nije stvoren samo za zemaljska sredstva, već za mnogo višu svrhu. Kao što je rekao sv. Ivan Zlatousti: „Kad su muž i žena sjedinjeni u braku, više nisu kao nešto zemaljsko, nego kao slika samoga Boga“. Zajednica muža i žene nadilazi jednostavnu svjetovnu definiciju koja se više fokusira na osobno zadovoljstvo i izgled. Sakrament ženidbe je darivanje sebe drugome za cijeli život. Kroz ovu zajednicu cvjetaju temelji obitelji.

Kako se društvo razvijalo prema modernim pogodnostima i tehnološkom napretku, manje se pažnje pridavalo tradicionalnim vrijednostima. Obitelj se promatra na površnoj razini, a ne kao sredstvo prema svetosti i čestitom društvu. Ipak, često se kaže da tamo gdje su očite zle sile, ima još više obilja vrlina i dobrote. Kako je društvo u posljednjih nekoliko godina počelo dosezati prijelomnu točku, tako su se i mnogi ljudi probudili iz omamljenog sna. Mlakost koja je tako prevladavala krajem prošlog stoljeća, ali i ovog, nedavno je demontirana. Promjena je bila brza i snažna jer mnogi u društvu traže višu svrhu koja ovisi o vrlini i dobroti, a izvan modernog moralnog relativizma. Uz takvu promjenu, mora postojati još jedna opcija za duše jer traže višu svrhu, a to je Božja ljubav i milosrđe. Kroz ovo traženje, duše žele graditi na temeljima koji će ih dovesti bliže Bogu, a ta stabilizirajuća sila je obitelj.

Ljudske duše pronalaze svoju višu svrhu unutar tradicionalne obiteljske strukture. Obitelj nije kraj, već je to nastavak koji vodi do Svemogućeg Boga, Stvoritelja svega. Destruktivna priroda koja se prečesto nalazi u modernom društvu ima različite izvore, ali najbolje bi bilo razmotriti stanje obitelji. Sigurnost obitelji izvor je nade za sve članove jer im se pruža prilika za ljubav. Obitelj daje dušama priliku da se približe Kristu na zemlji i teže prema svetosti po Božjoj milosti. Milosrđe i služenje unutar obitelji imaju dugotrajnije učinke na buduće generacije nego što društvo želi priznati. Dakle, umjesto da razmišljamo o razaranju koje je toliko rašireno u cijelom svijetu koje pustoši društvo, od veće je vrijednosti usredotočiti se na svoju užu obitelj i rasti u vrlini prema onima koje je Bog postavio na naš put.

Izvor: quovadisecclesia.com