Prijetnje čovječanstvu i svetost ljudskog života – Biskup J. Strickland

Ljudi me optužuju da mislim samo na nerođene, ali moja je poanta: Ako ne brinemo za nerođene onda otvaramo vrata tomu da ne brinemo ni za koga. Vidimo toga puno.

Viđamo ljude koji su korišteni i iskorištavani, za ciljeve druge osobe. To urušava civilizaciju kad dosižete točku gdje nitko nije siguran i ni jedan život nije svet, i tako je puno toga, Povijesno, mislim da to ima korijen u našem nepriznavanju svetosti života u utrobi. Postoje mnogi političari na obje strane- zasigurno je puno političara koji jednostavno ignoriraju SVETOST ŽIVOTA NEROĐENIH. Ako mi nastavljamo raditi na drugim prijetnjama čovječanstvu dok potcijenjujemo život nerođenih najslabijih, onih koji su bez glasa – to mi se jednostavno ne čini logičnim. Tako nećemo daleko stići…, Biskup J. Strickland

Više na: video – yt VJERNI BOGU

Označeno u