Prva društvena mreža mladih katolika: Mrežalica

Na 'Mrežalici' će se nalaziti detaljni i istiniti profili tisuća mladih sa svim onim što oni jesu, što vjeruju, misle, čine, rade, mole, vole; i vidjeti njihove stavove, ideja, inicijative i aktivnosti.

Uoči Susreta hrvatske katoličke mladeži u Vukovaru, Studentski katolički centar (SKAC) pokreće novi projekt 'Mrežalicu', prvu društvenu mrežu mladih katolika.

Ona će biti preslika stvarnoga života Crkve – ponajprije župnih zajednica, te potom i svih drugih udruga i pokreta, kao i svih aktivnosti i stvarnog života svake zajednice.

Na njoj će se lako moći pratiti sva događanja, najave, obavijesti i druge važne informacije na razini župa ili biskupija Crkve u Hrvata, pronalaziti duhovne sadržaje, dobre kolumne, i pregled drugih važnih vijesti i zbivanja.

Na 'Mrežalici' će se nalaziti detaljni i istiniti profili tisuća mladih sa svim onim što oni jesu, što vjeruju, misle, čine, rade, mole, vole; i vidjeti njihove stavove, ideja, inicijative i aktivnosti.

Registracija korisnika „Mrežalice" počinje u petak 28. travnja na adresi www.mrezalica.hr.

Označeno u