Simbolika cvijeća u kršćanstvu: crvena ruža simbolizira mučeništvo, a ljubičica poniznosti

Otkrijte duhovnu simboliku cvijeća

Ljiljan je cvijet koji u kršćanstvu predstavlja krepost i čistoću pa se samim time povezuje s blaženom Djevicom Marijom, čemu svjedoče umjetnine ranog kršćanstva na kojima se pojavljuje uz njezin lik

Simbolika cvijeća u kršćanskoj umjetnosti i religioznoj ikonografiji započela je otprilike dva stoljeća nakon smrti Isusa Krista.

Značenja, podrijetlo i drevne tradicije koje okružuju cvijeće u simbolima kršćanske umjetnosti potječu iz ranih vremena kada većina običnih ljudi nije bila u stanju čitati ili pisati, a tiskanje je bilo nepoznato. Mnogi simboli ili ikone kršćanske umjetnosti 'posuđeni' su ili izvučeni iz ranih pretkršćanskih tradicija, prenosi Medieval Life and Times.

Djetelina sa tri lista predstavlja sveto Trojstvo. Tome ide u prilog činjenica da se sv. Patrik, zaštitnik Irske, prikazuje upravo sa ovom biljkom. Tijekom propovijedanja evanđelja držao bi u ruci djetelinu sa tri lista kao simbol Trojstva.

Ljiljan je cvijet koji je u kršćanstvu simbol za krepost i čistoću pa se samim time povezuje s blaženom Djevicom Marijom, čemu svjedoče umjetnine iz perioda ranog kršćanstva na kojima se pojavljuje uz njezin lik. Također, ljiljan simbolizira i arkanđela Gabrijela, a često se može vidjeti uz likove mnogih svetaca.

Znakovito značenje u kršćanstvu ima i ruža, no simbolika ovisi o njezinoj boji. Bijela je simbol ćudoredne čistoće dok je crvena simbol mučeništva. Postoji vjerovanje da ruže nisu imale trnje dok su rasle u rajskom vrtu, no nakon Adama i Eve na njima je naraslo trnje kako bi čovječanstvo podsjećalo na grijehe i gubitak božje milosti.

Zumbul simbolizira duševni mir, razboritost i težnju prema nebu, a tratinčica nevinost djeteta Isusa. I ljubičica ima svoju ulogu, ona je podsjetnik na Marijinu poniznost, a neki je povezuju i sa poniznošću Isusa Krista. Ukoliko su naslikane pored križa simbol su snage, otpornosti, vječnosti kršćanske vjere i nezaustavljivog širenja kršćanstva.

Sunovrat, poznat i kao bijeli narcis, još je jedan cvijet koji se povezuje sa rajskim vrtom. Simbolizira vjeru, vječni život i Marijinu čistoću, no i milost Božje ljubavi. Sličnu simboliku ima i mirta koja označava milost Božju, pomirenje i opraštanje.

Simbolika cvijeća u ranokršćanskoj umjetnosti:

• šumarica (Anemone) - simbolizira Trojstvo, tugu i smrt

• karanfil - crveni karanfil simbolizira ljubav

• kolumbina (pakujac) - simbolizira Duha Svetog

• tratinčica - simbolizira nevinost djeteta Krista

• maslačak - simbolizira Kristovu muku

• zumbul - zumbul simbolizira razboritost i duševni mir

• iris - simbolizira Djevicu Mariju

• ljiljan - simbolizira čistoću i Djevicu Mariju

• mirta - simbolizira ljude obraćene Kristu

• maćuhica - simbolizira sjećanje i meditaciju

• mak - simbolizira spavanje ili ravnodušnost, često je korišten u prikazima Kristove muke

• ruža - crvena simbolizira mučeništvo, bijela čistoću, a vijenac od ruža simbolizira nebesku radost

• ljubičica - simbolizira poniznosti

medjugorje-info.com|Medieval Life and Times

Označeno u