Tajna Betlehemske zvijezde

"Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskom, za vrijeme kralja Heroda, dođoše s Istoka magi u Jeruzalem i upitaše: 'Gdje je novorođeni kralj židovski? Vidjesmo, naime, gdje izlazi njegova zvijezda, i dođosmo mu se pokloniti.'" ( Mt, 2, 1-2 ).

U Matejevu evanđelju spominje se zvijezda koja se pojavila u trenutku Isusova rođenja, zvijezda koja je vodila tri mudraca s Istoka da mu se poklone i darivaju ga.

Stotinama godina stručnjaci nagađaju o prirodi te zvijezde – neki skeptici tvrde da je ona samo plod mašte evanđeliste kojom je želio pojačati važnost Isusova rođenja. Drugi pak smatraju da je ta zvijezda čudesan znak koji je Bog stvorio za tu priliku, vidljivu ne svakom čovjeku, već onima koji su je trebali vidjeti.

Tu je i treće stajalište – da je Betlehemska zvijezda bila stvarna astronomska pojava. No, postoje li dokazu o njezinu postojanju osim onih iz Svetog Pisma? Prvo treba vidjeti tko su bili mudraci, magi, s Istoka koji su se došli pokloniti novorođenom kralju. Matejevo evanđelje navodi samo činjenicu da su došli s Istoka, no nigdje drugdje se ne spominje njihov točan broj (da su bila trojica, izvodi se iz broja darova) niti da dolaze iz istog mjesta na Istoku.

Mnogi tumači Biblije vjeruju da su mudraci došli iz Babilona. Babilonci, kao vrsni astronomi, vjerojatno su dobro poznavali pojave na nebu. Kako su Židovi bili u babilonskom zatočeništvu, Babiloncima su vjerojatno bila poznata i židovska proročanstva o dolasku Mesije. Stoga su mudraci tražili božanske znakove koji bi naviještali dolazak Spasitelja.
Nekoliko je nebeskih pojava koji bi odgovarali pojavi Betlehemske zvijezde. Jedna od njih su kometi, koji ulazeći u zemljinu atmosferu izgaraju ostavljajući iza sebe svijetao trag na nebu. Pritom mijenjaju i položaj što bi objasnilo kako su mudraci zvijezdu isprva vidjeli na istoku, a zatim ih je "vodila" na jug. Kometi su pojave vidljive i po nekoliko mjeseci, što odgovara duljini putovanja mudraca od Babilona do Jeruzalema. No, u astronomskim podacima iz tog vremena ne postoji zabilježena pojava kometa, a kometi su bili smatrani lošim znakom, koji je najavljivao smrt, a ne rođenje, careva i kraljeva.

Postoji još nekoliko mogućih objašnjenja – da je zvijezda bila ustvari neka od planeta našeg sustava. No, mudraci, za koje se misli da su bili vrsni astronomi prepoznali bi tu pojavu i ne bi je zamijenili za Božji čudesan znak. Neke od teorija o Betlehemskoj zvijezdi spominju i "zvijezde padalice", tj. meteore, sitne čestice koje ulaskom u atmosferu izgaraju i ostavljaju trag na nebu koji traje svega par se kundi. No, oni su toliko česta pojava da je malo vjerojatno da je zvijezda bila meteor.
Ponekad u svemiru kad zvijezda "umire" ona eksplodira ispuštajući svjetlost i nekoliko milijuna puta jaču od svjetlosti našeg Sunca. Takvu pojavu astronomi nazivaju supernovom, a može trajati i biti vidljiva i do dvije godine – no te su pojave izuzetno rijetke i svega nekoliko ih je zabilježeno u posljednja 2 tisućljeća. Kineski astronomi nisu primijetili takvu pojavu u vrijeme Isusova rođenja, stoga je teško tvrditi da je zvijezda bila supernova.

Vjerojatno nikad nećemo znati što je točno bila Betlehemska zvijezda koja je mudrace potaknula na dug put do Betlehema da se poklone novome kralju. Ona stoga ostaje još jedan, ali zagonetan dio Božića, dodajući još mističnosti rođenju Boga kao čovjeka.