DEVETNICA SVETOM JOSIPU ZAŠTITNIKU HRVATSKE

Sveti Josip Zaštitnik Domovine slavi se 10.lipnja kao spomendan na 10. lipnja 1687. godine kada Hrvatski Sabor izabrao Svetog Josipa za nebeskog zaštitnika Hrvatskog Kraljevstva, odnosno hrvatskog naroda.

U Protokolu Hrvatskog Sabora od 9. i 10. VI. 1687. godine nalazi se na latinskom jeziku ovaj tekst: “Sveti Josip, Krista Spasitelja vjerni hranitelj, Djevice Bogorodice djevičanski zaručnik, za posebnog zaštitnika Kraljevine Hrvatske u Državnom saboru godine 1687. od redova i staleža jednoglasno je odabran.”

Štovanju sv. Josipa u gornjoj Hrvatskoj u XVII. stoljeću najviše su pridonijeli isusovci, osobito preko Sjemeništa sv. Josipa za siromašne đake, na Griču u Zagrebu. U svom pismu od 16. siječnja 1940. hrvatsko-slavonski metropolit i zagrebački nadbiskup, bl. kardinal Alojzije Stepinac obavještava vjernike:

“Udovoljavajući mnogim molbama katoličkih vjernika da se blagdan sv. Josipa podigne na zapovjedni blagdan za sve biskupije Kraljevine Jugoslavije, katolički biskupi Kraljevine Jugoslavije obratili su se Svetoj Stolici… Sv. Stolica je reskriptom Svete Kongregacije Koncila od 20. studenog 1939. uvažila molbu. “Naša Biskupska konferencija na svom proljetnom zasjedanju 1972. “…stala je na stanovište da je odluka Hrvatskog Sabora iz 1687. g., kojom se sv. Josip proglašuje nebeskim zaštitnikom Hrvatskog Kraljevstva, i sada na snazi, jer Sabor nije imao u vidu apstraktno Hrvatsko Kraljevstvo, nego hrvatski narod, koji nadživljuje sve peripetije oko svoga suvereniteta. To je proglašenje na prijedlog zagrebačkog biskupa Martina Borkovića bilo pravovaljano sa svjetovne i crkvene strane, i kasnije nije nikada osporeno.”

Kardinal Franjo Kuharić 19. ožujka 1987. godine proglasio je godinu svetog Josipa. U Nacionalnom svetištu sv. Josipa u Karlovcu 19. ožujka 1988. tom prigodom sastavio je i molio

MOLITVU SVETOM JOSIPU ZA DOMOVINU.

Na XXXVII. plenarnom zasjedanju Hrvatske Biskupske Konferencije održanom u Biskupskom ordinarijatu u Šibeniku od 5. do 7. studenoga 2008. godine Sveti Josip proglašen je glavnim zaštitnikom Hrvatske. (“Glas Koncila" od 16.11.2008.)


DEVETNICA SVETOM JOSIPU ZAŠTITNIKU HRVATSKE

Pripravna molitva

Sveti Josipe, Poočime našeg Gospodina Isusa Krista! Ja siromašni grešnik položio sam veliko povjerenje u tvoj moćni zagovor i znam da ti neće biti uskraćena od Isusa nijedna molba. Budući da sad imam posebnu potrebu, odlučio sam se da te kroz devet dana ustrajno zazivam, da po tvom zagovoru nađem uslišanje kod Boga. Na Njegovu veću slavu i za spas svoje duše započinjem sad devetodnevnu molitvu.

Prvi dan

Sa skrušenim srcem dolazim ti, sveti Josipe, dobrostivi Poočime Isusa Krista. Pouzdano ti se obraćam za tvoj zagovor kod Boga da se ispune moje zamolbe, ukoliko se ne protive Božjoj volji. Sveti Josipe, moje je povjerenje tako veliko da smatram kako Bog ne može odbiti moje želje kad mu ih ti preneseš. Budući da ti je Vječni Otac iskazao takvu čast da je tebi ispred svih drugih pravednika povjerio svog jedinorođenog Sina i Njegovu prečistu Majku, ti si visoko umilostivljen . Sin te Božji časti, dok
te je izabrao za svog hranitelja i bio ti je na zemlji poslušan. Zato ti sad na nebu neće uskratiti nijednu molbu. Duh Sveti te je konačno odredio za zaštitnika svoje Neoskvrnjene Zaručnice. Tako ti ni On neće nijednu milost uskratiti.
Stoga mogu naći povjerenje, uslišanje na prijestolju trojstvenoga Boga kad te zazovem. Sveti Josipe, moli za me i ne dopusti da odem od tebe bez utjehe. Amen.

Oče naš...

Zdravo Marijo...

Slava Ocu...

Moli za nas, sveti Josipe,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Litanije svetom Josipu......
Molitva Svetom Josipu za domovinu kardinala Franje Kuharića…

Drugi dan

Dragi sveti Josipe! Tebe častim pun djetinjeg povjerenja, tebe koji se sve svoje misli i brige upravio da prehraniš i zaštitiš Isusa i Mariju te na „najbolji“ način upravljaš kućom. Nisi se plašio nikakva posla ni truda i svoju si snagu zalagao dan i noć za Isusa i Mariju. Zato te molim, sveti Josipe, prikloni mi svoje očinsko srce i pomozi mi u mojim željama. Usliši moj vapaj i daj da postanem dionikom tvoga zagovora, ukoliko se u tom ispunja Božja volja, kojoj se ja bezuvjetno podlažem. Amen.

Oče naš...

Zdravo Marijo...

Slava Ocu...

Moli za nas, sveti Josipe,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Litanije svetom Josipu......
Molitva Svetom Josipu za domovinu kardinala Franje Kuharića…

Treći dan

Pozdravljam te sveti Josipe! Štujem te iz svega srca. Tebe je Marija,
Majka Božja, nazvala Poočimom svoga božanskog Sina i ljubila kao svog
djevičanskog supruga. Spomeni se velike milosti, što si tako povjerljivo
mogao živjeti zajedno s Isusom i Marijom. Kako si rado ispunjavao svoje
dužnosti, kakvom li je nebeskom utjehom bilo preplavljeno tvoje srce.
Sigurno ti je bila draža skromna kuća s njezinom radionicom u blizini
Isusa i Marije nego veličanstvena palača na zemlji. Kako si brižno pohitao
u nepoznato i pobjegao u Egipat da svoju obitelj zaštitiš pred Herodom.
Kako je bila velika tvoja strpljivost u žalosti, strahu i nevolji! Sveti Josipe,
zbog svih boli i radosti molim te da mi ishodiš od svog božanskog Posinka
da ispuni moje srce radošću i usliša moje molbe. Ali posebno te molim,
dođi mi u pomoć s Isusom i Marijom, u posljednjoj nevolji, u smrtni čas i
daj da moje posljednje riječi budu: Isus, Marija, Josip! Amen.
Oče naš...
Zdravo Marijo...
Slava Ocu...
Moli za nas, sveti Josipe,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Litanije svetom Josipu......
Molitva Svetom Josipu za domovinu kardinala Franje Kuharića…

Četvrti dan

Sveti Josipe, Zaručniče preblažene Djevice Marije, podsjećam te na sedam
radosti kojima je bilo ispunjeno tvoje srce: kad ti se anđeo Gospodnji
ukazao i navijestio ti da je tvoja Zaručnica začela po Duhu Svetom i da će
roditi Spasitelja svijeta; kad si ti u Svetoj noći po prvi put zagrlio dijete
Isusa; kad si vidio kako su se tri mudraca tom djetetu poklonili i prinijeli
mu za žrtvu zlato, tamjan i smirnu; kad ti se u Egiptu ukazao anđeo
Gospodnji i zapovjedio ti da se sa svojom obitelji vratiš natrag u svoju
domovinu; kad si u Jeruzalemu pronašao u hramu izgubljeno dijete puno
milosti i mudrosti; konačno kad ti je u Nazaretu dječak Isus bio poslušan i
u razgovoru ti razveseljavao srce. Zbog tih sedam velikih radosti molim te
ishodi i meni radost da jednom zauvijek i vječno gledam Boga. Amen.
Oče naš...
Zdravo Marijo...
Slava Ocu...
Moli za nas, sveti Josipe,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Litanije svetom Josipu......
Molitva Svetom Josipu za domovinu kardinala Franje Kuharića…

Peti dan

Sveti Josipe, časni hranitelju našega Gospodina Isusa Krista, spomeni se
sedam velikih žalosti, koje je osjetilo tvoje srce: kad si pomislio da moraš
otpustiti Mariju, svoju ljubljenu zaručnicu; kad si u Betlehemu s Marijom
pronašao prenoćište u bijednoj staji; kad si ugledao kako božansko Dijete
trpi najveće siromaštvo, a ti mu nisi mogao poslužiti prema njegovu
dostojanstvu; kad je starac Šimun prorekao da će to Dijete i njegova
Majka mnogo pretrpjeti; kad ti se anđeo Gospodnji ukazao i zapovjedio ti
da s Djetetom i njegovom Majkom bježiš u stranu zemlju; kad si u Egiptu
morao godinama u oskudici živjeti sa svojom obitelji; kad si izgubljenog
Dječaka pun straha tri dana tražio, dok ga nisi konačno našao. Zbog tih
svojih gorkih žalosti molim te da budeš moj zaštitnik kod Boga i da mi u
mojim patnjama ishodiš u svako vrijeme predanje u svetu Božju volju.
Amen.
Oče naš...
Zdravo Marijo...
Slava Ocu...
Moli za nas, sveti Josipe,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Litanije svetom Josipu......
Molitva Svetom Josipu za domovinu kardinala Franje Kuharića…

Šesti dan

Svesrdno te pozdravljam, sveti Josipe i zahvaljujem Bogu što te je izabrao
za Poočima svoga Sina i za zaručnika preblažene Djevice. Sveti Josipe, u
pomisli na neizrecivu ljubav i radost koje si osjetio u krugu Isusa i Marije i
na sve žalosti koje si nosio u zajedništvu sa svojom svetom obitelji molim
milost da se ni u žalostima ni u radostima ne odijelim od Božje ljubavi,
koja je prisutna u Kristu, našem Gospodinu. Amen.
Oče naš...
Zdravo Marijo...
Slava Ocu...
Moli za nas, sveti Josipe,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Litanije svetom Josipu..... .
Molitva Svetom Josipu za domovinu kardinala Franje Kuharića…

Sedmi dan

Pozdravljam te, hvalevrijedni sveti Josipe, čuvaru najvećeg blaga na nebu
i na zemlji, hranitelju onoga koji hrani sva stvorenja. Koga su mnogi
praoci i kraljevi željeli vidjeti i čuti, a ipak nisu ni vidjeli ni čuli, koga si ti
na svojim rukama nosio, njegovao i štitio. Zbog te jedinstvene časti za
koju te je Bog odvijeka izabrao, ishodi mi kod Božanskog Posinka, našega
Gospodina i Suca Isusa Krista, oproštenje mojih grijeha, milost i
smilovanje. Amen.
Oče naš...
Zdravo Marijo...
Slava Ocu...
Moli za nas, sveti Josipe,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Litanije svetom Josipu......
Molitva Svetom Josipu za domovinu kardinala Franje Kuharića…

Osmi dan

Sveti Josipe, ponosu patrijarha, blistavi potomče doma Davidova,
pozdravljam te sa svima svetima na nebu. Svojim zagovorom uspijevao si
mnogo kod utjelovljenog Božjeg Sina već na zemlji, na nebu možeš još
više. Jer onaj, koji ti je na ovom svijetu bio poslušan, ništa ti ne odbija u
svom kraljevstvu, nego ti ispunjava sve tvoje molbe i pruža svoju milost
onima za koje ju ti izmoliš. Prikloni mi zato svoje dobrostive oči, ljubazni
oče, kad se u svojim željama pouzdano obratim tebi i opskrbi me
pobožnim životom i blaženom smrću. Amen.
Oče naš...
Zdravo Marijo...
Slava Ocu...
Moli za nas, sveti Josipe,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Litanije svetom Josipu......
Molitva Svetom Josipu za domovinu kardinala Franje Kuharića…

Deveti dan

Dragi sveti Josipe, tebi sam se utekao, u tebe se pouzdao. Uvjeren sam da
ćeš Bogu preporučiti moju želju. Po tvojoj ljubavi , koja te je u radosti i
žalosti vezala s Isusom i Marijom, utječem se tebi za zagovor. O dragi,
blagi, dobrostivi sveti Josipe, pohiti mi u pomoć u mojoj nevolji i dopusti
mi da ti se izručim tijelom i dušom. Želim živjeti kao ti, posve predan u
volju Božju, smjeran, ponizan kao vjerna sluga u skrovitosti. Tako se
nadam da ću jednom s tobom postati dionikom i neke nebeske slave, da s
Marijom zauvijek hvalim i slavim trojstvenoga Boga. Amen.
Oče naš...
Zdravo Marijo...
Slava Ocu...
Moli za nas, sveti Josipe,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Litanije svetom Josipu......
Molitva Svetom Josipu za domovinu kardinala Franje Kuharića…
Završna molitva
Gospodine Isuse Kriste, ti si naše spasenje, naš život i naše uskrsnuće!
Zato te molim, ne prepusti me strahu i zdvajanju, nego zbog boli i
bezbrojnih zasluga svoje Majke Marije i svog vjernog poočima Josipa
pomozi svom sluzi kojega si otkupio svojom dragocjenom krvlju. Amen.

LITANIJE SV. JOSIPA

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine. smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože
Duše Sveti, Bože
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama!
Sveta Marijo, MOLI ZA NAS!
Sveti Josipe
Slavni porode Davidov
Svjetlosti patrijarha
Zaručniče Bogorodice
Stidljivi čuvaru Djevice
Hranitelju Sina Božjega
Brižni branitelju Kristov
Glavaru slavne obitelji
Josipe pravedni
Josipe prečisti
Josipe premudri
Josipe jaki
Josipe poslušni
Josipe vjerni
Ogledalo strpljivosti
Ljubitelju siromaštva
Uzore radnika
Uresu domaćega života
Čuvaru djevica
Potporo obitelji
Utjeho bijednih
Ufanje bolesnih
Zaštitniče umirućih
Strahu zlih duhova
Pokrovitelju svete Crkve
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj se nama!
Postavio ga je gospodarom doma svojega.
I poglavarom imanja svojega.
Pomolimo se,
Bože, koji si se neiskazanom providnosti udostojao izabrati blaženoga
Josipa za zaručnika presvetoj Majci svojoj, daj molimo da koga kao
pokrovitelja častimo na zemlji, zavrijedimo imati zagovornikom na nebu.
Koji živiš i kraljuješ u sve vijeke vjekova. Amen.
Moli za nas, Sveti Josipe,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Pomolimo se:
Molimo Te Gospodine, neka nam budu na pomoć zasluge zaručnika
presvete Majke Tvoje, da zadobijemo njegovim zagovorom, što svojom
slaboćom ne možemo postići. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

MOLITVA SVETOM JOSIPU ZA DOMOVINU

Sveti Josipe, brižni čuvaru Svete obitelji i zaštitiniče cijele Crkve, budi u
nebeskoj slavi zagovornik svakoga od nas sa u kušnjama života i teškoj
borbi između dobra i zla ustrajemo na putu istine i ljubavi.
Prije tri stoljeća naši su pradjedovi odlučili, svečano izjavili i službeno
proglasili da Ti, brižni Poočime Isusov, budeš zagovornik naroda Hrvata.
To mi, Crkva kao Božji narod u hrvatskom narodu, prihvaćamo i
potvrđujemo za ove dane i buduća vremena.

Po Tvom moćnom zagovoru, sveti Josipe, molimo od nebeskog Oca svom
narodu, kao i svim narodima s kojima se susrećemo u zbivanjima
povijesti, istinski napredak da živimo u pravednosti i miru, slozi i slobodi,
u blagostanju i sigurnosti. Obitelji su izvori narodnog života. Neka
Otkupljenje Isusovo spasi naše obitelji da budu Bogu odane, vjerne,
pobožne i hrabre za život; takve će biti jamstvo naše crkvene i narodne
budućnosti.

Usrdno Te molimo da čuvaš našu djecu i mlade i vjeru pradjedova kako bi
bilo sačuvano njihovo dostojanstvo od svih napasti i opasnosti za njihov
ljudski kršćanski život.
Sveti Josipe, Tvojoj je „skrbi bila povjerena sama nevinost: Isus Krist i
Djevica Marija, po dvostrukom tvom predragom zalogu vruće Te molimo“
da nam isprosiš nevinu mladost i brojna duhovna zvanja kako bi naša
crkva obilovala revnim Božjim svećenicima, svetim redovnicama i Bogu
posvećenim djevicama.

Tebe, sveti Josipe, Evanđelje naziva pravednim, molimo Te, pogledaj na
nevolje i na rane naše! Izmoli nam milost velikog obraćenja da prestane
strašna psovka u hrvatskom narodu, da se poštuje dostojanstvo braka,
nepovredivost obitelji i osobe, te neotuđivo pravo na život svakog ljudskog
bića, skrivenog u krilu žene. Izmoli nam jaku vjeru, čvrstu nadu i hrabru
ljubav prema Bogu i svakom čovjeku!

Sveti Josipe! Kad si odlazio s ovoga svijeta u vječnost, prisutnost
Spasitelja našega Isusa Krista – Bogočovjeka – i njegove Majke, a Tvoje
prečiste Zaručnice bila je za tebe velika utjeha. Povjeravamo ti naše
bolesnike i umiruće. Moli za njih da ni jedan ne ode s ovoga svijeta bez
utjehe i milosti svetih sakramenata.

Sveti Josipe, bdij nad našom domovinom i svim njezinim stanovnicima da
nam bude blagoslovljeno prebivalište na putovanju u vječni život gdje
ćemo se naći zajedno s Tobom, s Tvojom svetom Zaručnicom i našom
Majkom Marijom, sa svom nebeskom Crkvom u ljubavi, radosti i svjetlosti
Presvetoga Trojstva: Oca i Sina i Duha Svetoga! Amen!

(Ovu je molitvu sastavio naš kardinal Franjo Kuharić i 19. ožujka 1988. molio u Svetištu sv. Josipa u Karlovcu.)

Označeno u