Bez pričesti život je prazan

Možemo moliti koliko hoćemo, ali bez Pričesti, bez primanja Tijela Kristova, život je i dalje prazan, suh.

Život bez Pričesti, život je u tami, kao dan bez svjetlosti. Duhovnost bez Pričesti je nezrela. Duhovnost postaje sve zrelija kad se duša svakodnevno stapa s Onim u kome je život i snaga.

Život je poziv na Ljubav, i taj poziv iskreno se može živjeti tek čestim primanjem Svete Hostije koja je slika Ljubavi koja je ostvarena po Žrtvi na Križu.

Kako misliš ljubiti, postati ponizan ako izbjegavaš sjedinjenje s Najponiznijim u liku kruha i vina?!

Označeno u