Gospa nam u svojim porukama želi pomoći da doživimo Božić kao milostan susret s Kristom

Gospa nam u svojim porukama želi pomoći da doživimo Božić kao milostan susret s Kristom koji se želi roditi u našim srcima.

Iskoristite svaki trenutak i činite dobro, jer ćete samo tako u svojim srcima osjetiti Isusovo rođenje. Ako vi svojim životom dajete primjer i postanete znakom Božje ljubavi, radost će prevladati u srcima ljudi. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!” 25. studeni 1996.

Draga djeco! Zahvaljujem i danas Gospodinu za sve što mi čini, osobito za ovaj dar da i danas mogu biti s vama. Draga djeco, ovo su dani kojima Otac daje posebne milosti svima koji otvore srca. Ja vas blagoslivljem i želim da i vi, draga djeco, spoznate milosti i stavite sve na raspolaganje Bogu, da bi se on preko vas proslavio. 25. prosinac 1986.

Draga djeco! Radujte se sa mnom! Moje srce radosno je poradi Isusa, i danas vam ga želim dati. Želim, draga djeco, da svatko od vas otvori svoje srce Isusu, a ja vam ga s ljubavlju dajem. Želim, draga djeco, da vas on mijenja, i da vas on poučava i da vas čuva. Danas na poseban način molim za svakoga od vas i prikazujem vas Bogu, da se u vama očituje. Pozivam vas na iskrenu molitvu srcem, da svaka vaša molitva bude susret s Bogom. U svom radu i svagdanjem životu stavite Boga na prvo mjesto. 25. prosinca 1987.

Živite moje poruke i obraćajte se. Budite svjesni ovog dara da mi je Bog dopustio biti s vama, posebno danas kad u svojim rukama imam malog Isusa – Kralja mira. Želim vam dati mir a vi ga nosite u svojim srcima i darujte ga drugima, sve dok Božji mir ne zavlada svijetom. 25. prosinac 2002.

Draga dječice, molite da se Isus rodi u svim srcima, posebno u onima koji ga ne poznaju. Budite ljubav, radost i mir u ovom nemirnom svijetu. Božića 2012. Gospa je došla s Malim Isusom u naručju i nije dala poruku, ali je Mali Isus progovorio i rekao: "Ja sam vaš mir, živite moje zapovijedi." Znakom križa Gospa i Mali Isus zajedno su nas blagoslovili. Neka se ovoga Božića dogodi preokret u našem srcu da se možemo radovati jedni drugima i živjeti u bratstvu, ljubavi i slozi ,živjeti u pravome miru!

Glasnik mira